Phổ Nghi – Hoàng đế cuối cùng của Trung Hoa.

Phổ Nghi là con trai trưởng của Thuần Thân vương Tải Phong. Ông sinh năm 1906. Thuần Thân vương là em cùng cha khác mẹ của Vua Quang Tự. Phổ nghi gọi Quang Tự bằng bác. Phổ Nghi đăng cơ hoàng đế vào năm 1908, sau khi Vua Quang Tự băng hà do không có người truyền ngôi.

Khi vua Phổ Nghi khi phải mua vé về thăm lại ngai vàng của mình.

Sau thất bại của vương triều Mãn Thanh trong các cuộc chiến tranh:

  • Chiến tranh Nha phiến (1840 – 1842 và 1857 – 1860)
  • Chiến tranh Thanh – Nhật (1894 – 1895).

Đặc biệt là việc liên quân 8 nước kéo vào cướp phá Bắc Kinh (1900) cũng như việc triều đình thực hiện “quốc hữu hóa đường sắt”… người dân Trung Quốc ngày càng trở nên bất bình, muốn cải cách thể chế chính trị và phế bỏ Nhà Thanh.

Tháng 11/1911, Cách mạng Tân Hợi dưới sự lãnh đạo của Tôn Trung Sơn và những người trí thức cấp tiến khác trong giai cấp tư sản cũng như tiểu tư sản đã diễn ra thành công. Cách mạng lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời ở Trung Quốc.

>>Xem thêm: Tên các triều đại Trung Quốc bằng tiếng Trung.

Tự tin thành thạo tiếng Trung với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

Bạn cần Tư Vấn học tiếng Trung?