Học Ngữ Pháp Câu Đơn Trong Tiếng Trung

Câu đơn là một câu đơn giản nhất, là một trong những bài học ngữ pháp tiếng Trung quan trọng cho người mới bắt đầu. Câu đơn trong Tiếng Trung có nhiều loại câu khác nhau. Hôm nay, Web Tiếng Trung giới thiệu đến bạn Ngữ Pháp Câu Đơn Trong Tiếng Trung nhé!

Học Ngữ Pháp Câu Đơn Trong Tiếng Trung

Ngữ Pháp Câu Đơn Tiếng Trung: Câu Chủ Vị

Ngữ pháp câu đơn tiếng Trung, Câu chủ vị là loại câu do ngữ chủ vị cùng với ngữ khí nhất định tạo thành.

Đây là loại câu thường gặp nhất.

  • Câu vị ngữ động từ

Câu vị ngữ động từ là câu do động từ hoặc ngữ động từ làm thành phần vị ngữ của câu.

Ví dụ:

你学过英语吗? Nǐ xuéguò yīngyǔ ma?

他是北京人。 Tā shì běijīng rén.

你派他去把! Nǐ pài tā qù bǎ!

  • Câu vị ngữ tính từ

Là câu do tính từ hoặc ngữ tính từ làm thành phần vị ngữ của câu.

Ví dụ:

天气多么好啊! Tiānqì duōme hǎo a!

她的孩子都很聪明。 Tā de háizi dōu hěn cōngmíng.

他最近很忙吧? Tā zuìjìn hěn máng ba?

  • Câu vị ngữ danh từ

Là câu do danh từ hoặc ngữ danh từ làm thành phần vị ngữ của câu.

Ví dụ: 今天星期六。 /Jīntiān xīngqíliù/ Hôm nay thứ bảy.

  • Câu vị ngữ chủ vị

Là câu do ngữ chủ vị làm thành phần vị ngữ của câu.

Ví dụ: 他身体健康。 /Tā shēntǐ jiànkāng/ Ông ấy sức khỏe tốt.

Ngữ Pháp Câu Đơn Tiếng Trung: Câu Phi Chủ Vị

Ngữ pháp câu đơn tiếng Trung câu phi chủ vị là câu do một từ hoặc một ngữ không phải là ngữ chủ vị cùng với một ngữ khí nhất định tạo thành.

  • Câu phi chủ vị danh từ

Câu phi chủ vị danh từ do danh từ hoặc ngữ danh từ cùng với ngữ khí nhất định ở cuối câu tạo thành.

Ví dụ: 多么好的一天啊! /Duōme hǎo de yītiān a/ Một ngày đẹp biết bao!

  • Câu phi chủ vị động từ

Loại câu này do động từ hoặc ngữ động từ cùng với ngữ khí nhất định ở cuối câu tạo thành.

Ví dụ: 禁止抽烟! /Jìnzhǐ chōuyān/ Cấm hút thuốc!

  • Câu phi chủ vị tính từ

Câu phi chủ vị tính từ do một tính từ hoặc một ngữ tính từ cùng với ngữ khí nhất định ở cuối câu tạo thành.

Ví dụ: 多好啊! /Duō hǎo a!/ Đẹp quá!

  • Câu phi chủ vị thán từ

Loại câu này do một thán từ cùng với ngữ khí nhất định ở cuối câu tạo thành.

Ví dụ: 哎哟(疼) /Āiyō (téng)/ Ôi chao (đau)!

Trên đây là các loại câu đơn trong tiếng Trung. Cùng nhau học mỗi ngày nhé!

Xem thêm:

Những Mẫu Câu Khuyên Ngăn Bằng Tiếng Trung Dễ Học
Học Tiếng Trung Qua Bài Hát Hiệu Quả
9 Quy Tắc Viết Chữ Hán Hiệu Quả

Tự tin thành thạo tiếng Trung với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

Bạn cần Tư Vấn học tiếng Trung?