Khi 当 – Động lực hỏa xa 动力火车

Khi 当 – Động lực hỏa xa 动力火车


Lời bài hát Khi

啊 啊 啊
啊 啊 啊
啊 啊 啊
啊 啊 啊

山峰没有棱角的时候
dāng shān fēng méi yǒu léng jiǎo de shí hòu
Khi đỉnh núi không còn góc cạnh nữa

当河水不在流
dāng hé shuǐ bù zài líu
Khi nước sông không còn chảy ra

当时间停住 日月不分
dāng shí jiān tíng zhù rì yuè bù fēn
Khi thời gian dừng lại không phân biết ngày đêm

当天地万物化为虚有
dāng tiān dì wàn wù huà wéi xū yǒu
Khi thiên đại vạn vật biến thành hư vô

我还是不能和你分手
wǒ hái shì bù néng hé nǐ fēn shǒu
Em vẫn không thể chia tay với anh

不能和你分手
bù néng hé nǐ fēn shǒu
Không thể chia tay với anh

你的温柔是我今生最大的守候
nǐ de wēn róu shì wǒ jīn shēng zuì dà de shǒu hòu
Sự quyến rũ của anh là sự chờ đợi lớn nhất trong cuộc đời em

当太阳不在上升的时候
dāng tài yáng bù zài shàng shēng de shí hòu
Khi mặt trời không còn mọc nữa

当地球不再转动
dāng dì qíu bù zài zhuǎn dòng
Khi trái đất không còn chuyển động

当春夏秋冬不再变换
dāng chūn xià qīu dōng bù zài biàn huàn
Khi xuân hạ thu đông không còn phân biệt

当花草树木全部凋残
dāng huā cǎo shù mù quán bù diāo cán
Khi cây cỏ hoa lá đều lụi tàn

我还是不能和你分散
wǒ hái shì bù néng hé nǐ fēn sàn
Em vẫn không thể nào xa anh được

不能和你分散
bù néng hé nǐ fēn sàn
Không thể nào xa anh được

你的笑容是我今生最大的眷恋
nǐ de xiào róng shì wǒ jīn shēng zuì dà de juàn liàn
Nụ cười của anh chính là điều làm em quyết luyến nhất trong cuộc đời mình

让我们红尘做伴活得潇潇洒洒
ràng wǒ men hóng chén zuò bàn huó dé xiāo xiāo sǎ sǎ
Hãy để mình là một nữa của nhau sống thật vui vẻ hạnh phúc

策马奔腾 共享人世繁华
cè mǎ bēn téng gòng xiǎng rén shì fán huá
Trên chiếc xe ngựa cùng nhau đi khắp nhân thế

对酒当歌 唱出心中喜悦
duì jǐu dāng gē chàng chū xīn zhōng xǐ yuè
Đối tửu cầm ca hát lên niềm vui trong tim

轰轰烈烈 把握青春年华
hōng hōng liè liè bǎ wò qīng chūn nián huá
Sống thật ý nghĩa trân trọng những khoảng khắc thanh xuân

让我们红尘做伴活得潇潇洒洒
ràng wǒ men hóng chén zuò bàn huó dé xiāo xiāo sǎ sǎ
Hãy để mình là một nữa của nhau sống thật vui vẻ hạnh phúc

策马奔腾 共享人世繁华
cè mǎ bēn téng gòng xiǎng rén shì fán huá
Trên chiếc xe ngựa cùng nhau đi khắp nhân thế

对酒当歌 唱出心中喜悦
duì jǐu dāng gē chàng chū xīn zhōng xǐ yuè
Đối tửu cầm ca hát lên niềm vui trong tim

轰轰烈烈 把握青春年华
hōng hōng liè liè bǎ wò qīng chūn nián huá
Sống thật ý nghĩa trân trọng những khoảng khắc thanh xuân

啊 啊 啊
啊 啊 啊
啊 啊 啊
啊 啊 啊

当太阳不在上升的时候
dāng tài yáng bù zài shàng shēng de shí hòu
Khi mặt trời không còn mọc nữa

当地球不再转动
dāng dì qíu bù zài zhuǎn dòng
Khi trái đất không còn chuyển động

当春夏秋冬不再变换
dāng chūn xià qīu dōng bù zài biàn huàn
Khi xuân hạ thu đông không còn phân biệt

当花草树木全部凋残
dāng huā cǎo shù mù quán bù diāo cán
Khi cây cỏ hoa lá đều lụi tàn

我还是不能和你分散
wǒ hái shì bù néng hé nǐ fēn sàn
Em vẫn không thể nào xa anh được

不能和你分散
bù néng hé nǐ fēn sàn
Không thể nào xa anh được

你的笑容是我今生最大的眷恋
nǐ de xiào róng shì wǒ jīn shēng zuì dà de juàn liàn
Nụ cười của anh chính là điều làm em quyết luyến nhất trong cuộc đời mình

让我们红尘做伴活得潇潇洒洒
ràng wǒ men hóng chén zuò bàn huó dé xiāo xiāo sǎ sǎ
Hãy để mình là một nữa của nhau sống thật vui vẻ hạnh phúc

策马奔腾 共享人世繁华
cè mǎ bēn téng gòng xiǎng rén shì fán huá
Trên chiếc xe ngựa cùng nhau đi khắp nhân thế

对酒当歌 唱出心中喜悦
duì jǐu dāng gē chàng chū xīn zhōng xǐ yuè
Đối tửu cầm ca hát lên niềm vui trong tim

轰轰烈烈 把握青春年华
hōng hōng liè liè bǎ wò qīng chūn nián huá
Sống thật ý nghĩa trân trọng những khoảng khắc thanh xuân

让我们红尘作伴活得潇潇洒洒
ràng wǒ men hóng chén zuò bàn huó dé xiāo xiāo sǎ sǎ
Hãy để mình là một nữa của nhau sống thật vui vẻ hạnh phúc

策马奔腾 共享人世繁华
cè mǎ bēn téng gòng xiǎng rén shì fán huá
Trên chiếc xe ngựa cùng nhau đi khắp nhân thế

对酒当歌 唱出心中喜悦
duì jǐu dāng gē chàng chū xīn zhōng xǐ yuè
Đối tửu cầm ca hát lên niềm vui trong tim

轰轰烈烈 把握青春年华
hōng hōng liè liè bǎ wò qīng chūn nián huá
Sống thật ý nghĩa trân trọng những khoảng khắc thanh xuân

让我们红尘做伴活得潇潇洒洒
ràng wǒ men hóng chén zuò bàn huó dé xiāo xiāo sǎ sǎ
Hãy để mình là một nữa của nhau sống thật vui vẻ hạnh phúc

策马奔腾 共享人世繁华
cè mǎ bēn téng gòng xiǎng rén shì fán huá
Trên chiếc xe ngựa cùng nhau đi khắp nhân thế

对酒当歌 唱出心中喜悦
duì jǐu dāng gē chàng chū xīn zhōng xǐ yuè
Đối tửu cầm ca hát lên niềm vui trong tim

轰轰烈烈 把握青春年华
hōng hōng liè liè bǎ wò qīng chūn nián huá
Sống thật ý nghĩa trân trọng những khoảng khắc thanh xuân

让我们红尘作伴活得潇潇洒洒
ràng wǒ men hóng chén zuò bàn huó dé xiāo xiāo sǎ sǎ
Hãy để mình là một nữa của nhau sống thật vui vẻ hạnh phúc

策马奔腾 共享人世繁华
cè mǎ bēn téng gòng xiǎng rén shì fán huá
Trên chiếc xe ngựa cùng nhau đi khắp nhân thế

对酒当歌 唱出心中喜悦
duì jǐu dāng gē chàng chū xīn zhōng xǐ yuè
Đối tửu cầm ca hát lên niềm vui trong tim

轰轰烈烈 把握青春年华
hōng hōng liè liè bǎ wò qīng chūn nián huá
Sống thật ý nghĩa trân trọng những khoảng khắc thanh xuân

啊,啊,啊, 啊,啊,啊, 啊,啊,啊, 啊,啊,啊

Tự tin thành thạo tiếng Trung với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

Bạn cần Tư Vấn học tiếng Trung?