Là Người Bạn Yêu Em Nhất 做最爱你的朋友 – Trương Hàn 张翰

Là Người Bạn Yêu Em Nhất 做最爱你的朋友 – Trương Hàn 张翰


Lời bài hát Là Người Bạn Yêu Em Nhất

你和我的话语变得不多
Nǐ hé wǒ de huà yǔ biàn dé bù duō
Lời nói của anh không thể khiến em thay đổi

有时会用力回避和折磨
yǒu shí huì yòng lì huí bì hé zhé mó
Có lúc em sẽ hết sức né tránh và im lặng

彼此的感受
bǐ cǐ de gǎn shòu
Cảm giác của hai ta

怎会一眼看透
Zěn huì yī yǎn kàn tòu
Tại sao chỉ thoáng nhìn đã thấy rõ

是不是都已经倦了
shì bù shì dōu yǐ jīng juàn le
Liệu có phải là hai ta điều đã quá mệt mỏi

一个人默默的走了很久
Yī gè rén mò mò de zǒu le hěn jiǔ
Một người lặng lẽ dời đi từ rất lâu

在心里无人知晓的角落
zài xīn lǐ wú rén zhī xiǎo de jiǎo luò
Chẳng ai có thể hiểu được một góc nào đó trong trái tim

是我的寂寞
shì wǒ de jì mò
Vẫn chôn chặt sự cô đơn

都是因你复活
Dōu shì yīn nǐ fù huó
Đều vì em mà hồi sinh

在最脆弱的时候
zài zuì cuì ruò de shí hòu
Lúc yếu đuối nhất

抬起头有你望着
tái qǐ tóu yǒu nǐ wàng zhe
Ngẩng đầu lên có em luôn hướng về phía anh

就算是不能够握紧你的手
Jiù suàn shì bù néng gòu wò jǐn nǐ de shǒu
Ngay cả khi không thể nắm tay em thật chặt

没关系我可以就这样做最爱你的朋友
méi guān xì wǒ kě yǐ jiù zhè yàng zuò zuì ài nǐ de péng yǒu
Không sao cả anh có thể cứ như thế này làm người bạn yêu em nhất

我不像你
Wǒ bù xiàng nǐ
Anh không muốn em

难过会是因为我
nán guò huì shì yīn wèi wǒ
Sẽ phải đau khổ vì anh

你已经为了我付出你的太多
nǐ yǐ jīng wèi le wǒ fù chū nǐ de tài duō
Em đã vì anh mà hi sinh quá nhiều

就算是永远
Jiù suàn shì yǒng yuǎn
Ngay cả khi anh vĩnh viễn

都站在你身后
dōu zhàn zài nǐ shēn hòu
Phải đứng phía sau em

没关系 我愿意做最爱你的朋友
méi guān xì wǒ yuàn yì zuò zuì ài nǐ de péng yǒu
Không sao cả anh nguyện làm người bạn yêu em nhất

从此后的快乐
Cóng cǐ hòu de kuài lè
Niềm vui từ giờ về sau

都是属于我
dōu shì shǔ yú wǒ
Đều sẽ thuộc về anh

这是我唯一和最后的要求
Zhè shì wǒ wéi yī hè zuì hòu de yāo qiú
Đây là mong muốn duy nhất và cuối cùng của anh

做最爱你的朋友
zuò zuì ài nǐ de péng yǒu
Làm người bạn yêu em nhất

一个人默默的走了很久
Yī gè rén mò mò de zǒu le hěn jiǔ
Một người lặng lẽ dời đi từ rất lâu

在心里无人知晓的角落
zài xīn lǐ wú rén zhī xiǎo de jiǎo luò
Chẳng ai có thể hiểu được một góc nào đó trong trái tim

深埋的寂寞
Shēn mái de jìmò
Vẫn chôn chặt sự cô đơn

都是因你复活
Dōu shì yīn nǐ fù huó
Đều vì em mà hồi sinh

在最脆弱的时候
zài zuì cuì ruò de shí hòu
Lúc yếu đuối nhất

抬起头有你望着
tái qǐ tóu yǒu nǐ wàng zhe
Ngẩng đầu lên có em luôn hướng về phía anh

就算是不能够握紧你的手
Jiù suàn shì bù néng gòu wò jǐn nǐ de shǒu
Ngay cả khi không thể nắm tay em thật chặt

没关系我可以就这样做最爱你的朋友
méi guān xì wǒ kě yǐ jiù zhè yàng zuò zuì ài nǐ de péng yǒu
Không sao cả anh có thể cứ như thế này làm người bạn yêu em nhất

我不像你
Wǒ bù xiàng nǐ
Anh không muốn em

难过会是因为我
nán guò huì shì yīn wèi wǒ
Sẽ phải đau khổ vì anh

你已经为了我付出你的太多
nǐ yǐ jīng wèi le wǒ fù chū nǐ de tài duō
Em đã vì anh mà hi sinh quá nhiều

就算是永远
Jiù suàn shì yǒng yuǎn
Ngay cả khi anh vĩnh viễn

都站在你身后
dōu zhàn zài nǐ shēn hòu
Phải đứng phía sau em

没关系 我愿意做最爱你的朋友
méi guān xì wǒ yuàn yì zuò zuì ài nǐ de péng yǒu
Không sao cả anh nguyện làm người bạn yêu em nhất

从此后的快乐
Cóng cǐ hòu de kuài lè
Niềm vui từ giờ về sau

都是属于我
dōu shì shǔ yú wǒ
Đều sẽ thuộc về anh

这是我唯一和最后的要求
Zhè shì wǒ wéi yī hè zuì hòu de yāo qiú
Đây là mong muốn duy nhất và cuối cùng của anh

做最爱你的朋友
zuò zuì ài nǐ de péng yǒu
Làm người bạn yêu em nhất

Tự tin thành thạo tiếng Trung với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

Bạn cần Tư Vấn học tiếng Trung?