你是如此难以忘记 Em khó quên đến vậy sao – Trương Trí Lâm 张智霖

你是如此难以忘记 Em khó quên đến vậy sao – Trương Trí Lâm 张智霖


早已知道爱情是难舍难离
Zǎo yǐ zhī dào ài qíng shì nán shě nán lí
Đã sớm biết tình yêu là khó buông khó dứt

早已知道爱一个人不该死心塌地
Zǎo yǐ zhī dào ài yī gè rén bù gāi sǐ xīn tā dì
Cũng sớm biết yêu một người không đáng để anh phải một lòng một dạ

早已不再相信所谓天长地久的结局
Zǎo yǐ bù zài xiāng xìn suǒ wèi tiān cháng dì jiǔ de jié jú
Và vốn cũng không tin vào cái gì gọi là thiên trường địa cửu

所以我习惯了一个人的孤寂
Suǒ yǐ wǒ xí guàn le yī gè rén de gū jì.
Anh đã tập làm quen với sự cô đơn của riêng mình

所以我习惯在人来人去中保持清醒
Suǒ yǐ wǒ xí guàn zài rén lái rén qù zhōng bǎo chí qīng xǐng
Lại càng quen với cảnh bao kẻ đến người đi

所以我习惯戴上面具不再为谁付出真心
Suǒ yǐ wǒ xí guàn dài shàng miàn jù bù zài wèi shéi fù chū zhēn xīn
Anh cũng đã học được cách để hóa trang sẽ không vì ai mà thật lòng hy sinh nữa

但为何还是把你藏在心里
Dàn wèi hé hái shì bǎ nǐ cáng zài xīn lǐ
Nhưng tại sao trong lòng anh vẫn chứa đựng hình bóng em

为什么还是等着你的消息
Wèi shén me hái shì děng zhe nǐ de xiāo xī
Tại vì sao anh vẫn cứ mong ngóng tin tức về em

我怎能告诉自己说我一点都不在意
Wǒ zěn néng gào sù zì jǐ shuō wǒ yī diǎn dōu bù zài yì
Anh phải tự nói với bản thân mình thế nào để không phải bận tâm đến em

你是如此的难以忘记
Nǐ shì rú cǐ de nán yǐ wàng jì
Em thật khó quên đến vậy ư ?

浮浮沉沉的在我心里
Fú fú chén chén de zài wǒ xīn lǐ
Hình bóng em cứ mãi hiện lên trong trái tim anh

你的笑容你的一动一举都是我所有记忆
Nǐ de xiào róng nǐ de yī dòng yī jǔ dōu shì wǒ suǒ yǒu jì yì
Nụ cười của em mọi thứ thuộc về em chính là tất cả hồi ức đẹp đẽ nhất của anh

你是如此的难以忘记
Nǐ shì rú cǐ de nán yǐ wàng jì
Em thật khó quên đến vậy ư ?

浮浮沉沉的在我心里
Fú fú chén chén de zài wǒ xīn lǐ
Hình bóng em cứ mãi hiện lên trong trái tim anh

改变自己需要多少勇气
Gǎi biàn zì jǐ xū yào duō shǎo yǒng qì
Muốn thay đổi bản thân mình anh cần có bao nhiêu dũng khí

翻腾的心情该如何平静
Fān téng de xīn qíng gāi rú hé píng jìng
Tâm trạng rối bời này phải làm sao để bình tâm lại đây

早已知道爱情是难舍难离
Zǎo yǐ zhī dào ài qíng shì nán shě nán lí
Đã sớm biết tình yêu là khó buông khó dứt

早已知道爱一个人不该死心塌地
Zǎo yǐ zhī dào ài yī gè rén bù gāi sǐ xīn tā dì
Cũng sớm biết yêu một người không đáng để anh phải một lòng một dạ

早已不再相信所谓天长地久的结局
Zǎo yǐ bù zài xiāng xìn suǒ wèi tiān cháng dì jiǔ de jié jú
Và vốn cũng không tin vào cái gì gọi là thiên trường địa cửu

所以我习惯了一个人的孤寂
Suǒ yǐ wǒ xí guàn le yī gè rén de gū jì.
Anh đã tập làm quen với sự cô đơn của riêng mình

所以我习惯在人来人去中保持清醒
Suǒ yǐ wǒ xí guàn zài rén lái rén qù zhōng bǎo chí qīng xǐng
Lại càng quen với cảnh bao kẻ đến người đi

所以我习惯戴上面具不再为谁付出真心
Suǒ yǐ wǒ xí guàn dài shàng miàn jù bù zài wèi shéi fù chū zhēn xīn
Anh cũng đã học được cách để hóa trang sẽ không vì ai mà thật lòng hy sinh nữa

但为何还是把你藏在心里
Dàn wèi hé hái shì bǎ nǐ cáng zài xīn lǐ
Nhưng tại sao trong lòng anh vẫn chứa đựng hình bóng em

为什么还是等着你的消息
Wèi shén me hái shì děng zhe nǐ de xiāo xī
Tại vì sao anh vẫn cứ mong ngóng tin tức về em

我怎能告诉自己说我一点都不在意
Wǒ zěn néng gào sù zì jǐ shuō wǒ yī diǎn dōu bù zài yì
Anh phải tự nói với bản thân mình thế nào để không phải bận tâm đến em

你是如此的难以忘记
Nǐ shì rú cǐ de nán yǐ wàng jì
Em thật khó quên đến vậy ư ?

浮浮沉沉的在我心里
Fú fú chén chén de zài wǒ xīn lǐ
Hình bóng em cứ mãi hiện lên trong trái tim anh

你的笑容你的一动一举都是我所有记忆
Nǐ de xiào róng nǐ de yī dòng yī jǔ dōu shì wǒ suǒ yǒu jì yì
Nụ cười của em mọi thứ thuộc về em chính là tất cả hồi ức đẹp đẽ nhất của anh

你是如此的难以忘记
Nǐ shì rú cǐ de nán yǐ wàng jì
Em thật khó quên đến vậy ư ?

浮浮沉沉的在我心里
Fú fú chén chén de zài wǒ xīn lǐ
Hình bóng em cứ mãi hiện lên trong trái tim anh

改变自己需要多少勇气
Gǎi biàn zì jǐ xū yào duō shǎo yǒng qì
Muốn thay đổi bản thân mình anh cần có bao nhiêu dũng khí

翻腾的心情该如何平静
Fān téng de xīn qíng gāi rú hé píng jìng
Tâm trạng rối bời này phải làm sao để bình tâm lại đây

你是如此的难以忘记
Nǐ shì rú cǐ de nán yǐ wàng jì
Em thật khó quên đến vậy ư ?

浮浮沉沉的在我心里
Fú fú chén chén de zài wǒ xīn lǐ
Hình bóng em cứ mãi hiện lên trong trái tim anh

你的笑容你的一动一举都是我所有记忆
Nǐ de xiào róng nǐ de yī dòng yī jǔ dōu shì wǒ suǒ yǒu jì yì
Nụ cười của em mọi thứ thuộc về em chính là tất cả hồi ức đẹp đẽ nhất của anh

你是如此的难以忘记
Nǐ shì rú cǐ de nán yǐ wàng jì
Em thật khó quên đến vậy ư ?

浮浮沉沉的在我心里
Fú fú chén chén de zài wǒ xīn lǐ
Hình bóng em cứ mãi hiện lên trong trái tim anh

改变自己需要多少勇气
Gǎi biàn zì jǐ xū yào duō shǎo yǒng qì
Muốn thay đổi bản thân mình anh cần có bao nhiêu dũng khí

翻腾的心情该如何平静
Fān téng de xīn qíng gāi rú hé píng jìng
Tâm trạng rối bời này phải làm sao để bình tâm lại đây

你难以忘记我不会忘记
Nǐ nán yǐ wàng jì wǒ bù huì wàng jì
Em thật khó quên biết bao phải làm sao anh mới quên được em đây

Tự tin thành thạo tiếng Trung với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

Bạn cần Tư Vấn học tiếng Trung?