Chuột Yêu Gạo 老鼠爱大米 – Twins

Chuột Yêu Gạo 老鼠爱大米 – Twins


Lời bài hát chuột yêu gạo

我听见你的声音
wǒ tīnɡ jiàn nǐ de shēnɡ yīn
Em nghe tiếng anh nói

有种特别的感觉
yǒu zhǒnɡ tè bié de ɡǎn jué
Lòng em lại chợt có những cảm giác thật đặc biệt

让我不断想
rànɡ wǒ bú duàn xiǎnɡ
Khiến em không khỏi thôi nghĩ về anh

不敢再忘记你
bù ɡǎn zài wànɡ jì nǐ
Không có đủ dũng khí để quên được anh

我记得有一个人|
wǒ jì de yǒu yí ɡe rén
Em nhớ rằng đã có một người

永远留在我心中
yǒnɡ yuǎn liú zài wǒ xīn zhōnɡ
Mãi mãi luôn ở trong lòng em

哪怕只能够这样地想你
nǎ pà zhǐ nénɡ ɡòu zhè yànɡ de xiǎnɡ nǐ
Làm sao em có thể chỉ nhớ đến anh vậy thôi

如果真的有一天
rú ɡuǒ zhēn de yǒu yì tiān
Nếu như thật sự có một ngày

爱情理想会实现
ài qínɡ lǐ xiǎnɡ huì shí xiàn
Tình cảm này trở thành sự thật

我会加倍努力好好对你 永远不改变
wǒ huì jiā bèi nǔ lì hǎo hǎo duì nǐ yǒnɡ yuǎn bù ɡǎi biàn
Em nhất định sẽ cố gắng đối với anh không bao giờ đổi thay

不管路有多么远
bù ɡuǎn lù yǒu duō me yuǎn
Bất kể là con đường dài đến đâu

一定会让它实现
yí dìnɡ huì rànɡ tā shí xiàn
Em cũng nhất định biến tất cả thành sự thật

我会轻轻在你耳边对你说对你说
wǒ huì qīnɡ qīnɡ zài nǐ ěr biān duì nǐ shuō duì nǐ shuō
Và em sẽ nhẹ nhàng kề bên tai anh

我爱你 爱着你
wǒ ài nǐ ài zhe nǐ
Em yêu anh yêu anh nhiều

就像老鼠爱大米
jiù xiànɡ lǎo shǔ ài dà mǐ
Như là Chuột Yêu Gạo vậy

不管有多少风雨
bù ɡuǎn yǒu duō shǎo fēnɡ yǔ
Cho dù có bao nhiêu phong ba bão táp

我都会依然陪着你
wǒ dōu huì yī rán péi zhe nǐ
Em vẫn sẽ luôn ở bên anh

我想你 想着你
Wǒ xiǎng nǐ xiǎng zhe nǐ
Em nhớ anh nhớ anh nhiều

不管有多么的苦
bù ɡuǎn yǒu duō me de kǔ
Dù có bao nhiều đau khổ đi nữa

只要能让你开心
zhǐ yào nénɡ rànɡ nǐ kāi xīn
Chỉ cần có thể khiến anh vui vẻ

我什么都愿意
wǒ shén me dōu yuàn yì
Thì cái gì đi nữa em cũng cam lòng

这 样 爱你
zhè yànɡ ài nǐ
Yêu anh như thế này mà thôi

我爱你 爱着你
wǒ ài nǐ ài zhe nǐ
Em yêu anh yêu anh nhiều

就像老鼠爱大米
jiù xiànɡ lǎo shǔ ài dà mǐ
Như là Chuột Yêu Gạo vậy

不管有多少风雨
bù ɡuǎn yǒu duō shǎo fēnɡ yǔ
Cho dù có bao nhiêu phong ba bão táp

我都会依然陪着你
wǒ dōu huì yī rán péi zhe nǐ
Em vẫn sẽ luôn ở bên anh

我想你 想着你
Wǒ xiǎng nǐ xiǎng zhe nǐ
Em nhớ anh nhớ anh nhiều

不管有多么的苦
bù ɡuǎn yǒu duō me de kǔ
Dù có bao nhiều đau khổ đi nữa

只要能让你开心
zhǐ yào nénɡ rànɡ nǐ kāi xīn
Chỉ cần có thể khiến anh vui vẻ

我什么都愿意
wǒ shén me dōu yuàn yì
Thì cái gì đi nữa em cũng cam lòng

这 样 爱你
zhè yànɡ ài nǐ
Yêu anh như thế này mà thôi

Tự tin thành thạo tiếng Trung với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

Bạn cần Tư Vấn học tiếng Trung?