Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành quảng cáo Marketing

Đây sẽ là một chủ đề bổ ích cho những người đi theo ngành marketing. Đặc biệt khi Việt Nam và Trung Quốc có sự giao thương mạnh mẽ như hiện nay, làm nghề marketing chắc chắn ngoại ngữ là một lợi thế cho các bạn. Hơn nữa, học từ vựng tiếng Trung chuyên ngành quảng cáo Marketing sẽ trao dồi và tăng thêm vốn từ cho các bạn.

Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành quảng cáo Marketing

 1.  人事广告栏 (rénshì guǎnggào lán) Mục quảng cáo nhân sự
 2. 认识广告栏 (rènshì guǎnggào lán) Mục quảng cáo nhân sự, mục quảng cáo tìm người
 3.  广告文字撰稿人 (guǎnggào wénzì zhuàn gǎo rén)  Người biên soạn chữ quảng cáo
 4. 刊登广告者 ( kāndēng guǎnggào zhě) Người đăng quảng cáo
 5. 刊登广告者 ( kāndēng guǎnggào zhě) Người đăng quảng cáo trên báo, người quảng cáo
 6.  广告经纪人 ( guǎnggào jīngjì rén) Người môi giới quảng cáo
 7.  广告经纪人 ( guǎnggào jīngjì rén) Người mối lái quảng cáo
 8.  流动广告人 ( liúdòng guǎnggào rén) Người quảng cáo lưu động
 9.  广告文字撰稿人 ( guǎnggào wénzì zhuàn gǎo rén) Người viết quảng cáo
 10.  供应商专区 ( Gōng yìng shāng zhuān qū) Nhà cung cấp
 11.  广告招贴画 ( Guǎnggào zhāotiēhuà) Áp phích quảng cáo
 12.  广告歌 ( guǎnggào gē) Bài hát quảng cáo
 13.  三明治式广告牌 ( sānmíngzhì shì guǎnggào pái ) Bảng quảng cáo
 14. 三明治式广告牌 ( sānmíngzhì shì guǎnggào pái ) Bảng quảng cáo liên hoàn
 15.  买家保障 ( Mǎi jiā bǎozhàng) Bảo đảm quyền lợi người mua
 16. 广告牌 ( guǎnggào pái ) Biển quảng cáo
 17. 高空广告牌 ( gāokōng guǎnggào pái ) Biển quảng cáo trên cao
 18. 广告布局 ( guǎnggào bùjú ) Bố cục quảng cáo
 19. 广告社 ( Guǎnggào shè ) Công ty quảng cáo
 20.  广告代理人 ( guǎnggào dàilǐ rén ) Đại lý quảng cáo
 21.  杂志-广告 ( zázhì-guǎnggào ) Quảng cáo trong tạp chí
 22.  招聘广告 ( zhāopìn guǎnggào) Quảng cáo tuyển người
 23.  广告员 ( guǎnggào yuán ) Quảng cáo viên
 24.  广告插播 ( guǎnggào chābō ) Quảng cáo xen kẽ khi phát thanh, truyền hình
 25.  分类广告 ( fēnlèi guǎnggào ) Rao vặt
 26.  广告草图 ( guǎnggào cǎotú ) Sơ đồ phác thảo quảng cáo
 27.  广告招贴画 ( guǎnggào zhāotiēhuà ) Tấm áp phích lớn trưng bày nơi công cộng
 28.  广告塔 ( guǎnggào tǎ ) Tháp quảng cáo
 29.  广告设计 ( guǎnggào shèjì ) Thiết kế quảng cáo
 30.  广告从业人员 ( guǎnggào cóngyè rényuán ) Nhân viên quảng cáo
 31.  服务内容 ( Fúwù nèiróng ) Nội dung dịch vụ
 32.  最新越南市场分析 ( Zuìxīn yuènán shìchǎng fēnxī ) Phân tích thị trường mới đăng
 33. 广告片 ( guǎnggào piàn ) Phim quảng cáo
 34.  管理供应产品 ( Guǎnlǐ gōngyìng chǎnpǐn ) Quản lý sản phẩm bán
 35.  待售广告 ( dài shòu guǎnggào ) Quảng cáo bán hàng
 36.  霓虹灯广告 ( níhóngdēng guǎnggào ) Quảng cáo bằng đèn nê – ông
 37. 户外广告 ( hùwài guǎnggào ) Quảng cáo bên ngoài nhà
 38. 待租广告 ( dāi zū guǎnggào ) Quảng cáo cho thuê
 39.  社会公益广告 ( shèhuì gōngyì guǎnggào) Quảng cáo công ích
 40.  社会公益广告 ( shèhuì gōngyì guǎnggào ) Quảng cáo công ích xã hội
 41.  整版广告 ( zhěng bǎn guǎnggào ) Quảng cáo hết cả trang
 42.  评论式广告 ( pínglùn shì guǎnggào ) Quảng cáo kiểu bình luận
 43.  社论式广告 ( shèlùn shì guǎnggào ) Quảng cáo kiểu xã hội
 44.  户外广告 ( hùwài guǎnggào ) Quảng cáo ngoài trời

>> Xem thêm: Một số từ vựng về chuyên ngành Xuất Nhập khẩu

Qua những từ vựng tiếng Trung chuyên ngành quảng cáo Marketing ở trên hy vọng sẽ giúp ích cho các đề cao kiến thức, kỹ năng về marketing.

Tự tin thành thạo tiếng Trung với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

Bạn cần Tư Vấn học tiếng Trung?