Từ vựng tiếng Trung về các loài chim.

Webtiengtrung hôm nay mang đến cho bạn một số từ vựng tiếng Trung về các loài chim.

 1. Bồ câu đưa thư: /Xìngē/:信鸽
 2. Bồ câu lông xám:/Huīyǔgē/: 灰羽鸽
 3. Bồ câu nuôi:/Jiāgē/: 家鸽
 4. Bồ câu viễn khách, bồ câu rừng:/Lǚxínggē/: 旅行鸽
 5. Bồ nông:/Tíhú/: 鹈鹕
 6. Chào mào:/Hóng’ěrbēi/: 红耳鹎
 7. Chèo bẻo:/Juǎnwèiniǎo/: 卷尾鸟
 8. Chào bẻo bờm:/Fàguàn juǎnwěiniǎo/: 发冠卷尾鸟
 9. Chìa vôi:/Jílíng/: 鹡鸰
 10. Chích bông bụng/đầu vàng:/Jīntóu féngyèyīng/: 金头缝叶莺
 11. Chích bông đuôi Dài:/Chángwěi féngyèyīng/: 长尾缝叶莺
 12. Chích chòe:/Quèqú/: 鹊鸲
 13. Chích chòe lửa, chích chòe đuôi trắng:/Báiyāo quèqú/: 白腰鹊鸲
 14. Chiền chiện đồng hung:/Zōngshànwěiyīng/: 棕扇尾莺
 15. Chiền chiện đồng vàng:/Jīntóu shànwěiyīng/: 金头扇尾莺
 16. Chim:/Fēiqín/: 飞禽
 17. Chim bồ câu: /Gēzi/: 鸽子
 18. Chim cánh cụt: /Qǐ’é/: 企鹅
 19. Chim cắt: /Sǔn/: 隼
 20. Chim chích: /Yīng/: 莺
 21. Chim công: /Kǒngquè/: 孔雀
 22. Chim Cu gáy: /Bānjiū/: 斑鸠
 23. Chim Cuốc: /Kǔ’èniǎo/: 苦恶鸟
 24. Chim cút: /Ānchún/: 鹌鹑
 25. Chim đa đa, gà gô: /Zhègū/: 鹧鸪
 26. Chim đại bàng: /Diāo/: 雕
 27. Chim đàn lia, Chim thiên cầm: /Qínniǎo/: 琴鸟
 28. Chim đầu rìu: /Dàishèngniǎo/: 戴胜鸟
 29. Chim DoDo: /DūDūniǎo, gūgē/: 渡渡鸟、孤鸽
 30. Chim én: /Hèyǔyàn/: 褐雨燕
 31. Chim gõ kiến: /Zhuómùniǎo/: 啄木鸟
 32. Chim họa mi: /Huàméi/: 画眉
 33. Chim hoang Dã, Chim rừng: /Yěqín/: 野禽
 34. Chim hoàng yến: /Jīnsīquè/: 金丝雀
 35. Chim hoét: /Hēiniǎo/: 黑鸟
 36. Chim hồng hạc: /Huǒlièniǎo/: 火烈鸟
 37. Chim kền kền: /Tūyīng/: 秃鹰
 38. Chim kiwi: /Wúyìniǎo/: 无翼鸟
 39. Chim mai hoa: /Hóngméihuāquè/: 红梅花雀
 40. Chim mòng biển: /Hǎi’ōu/: 海鸥
 41. Chim nhàn: /Yàn’ōu/: 燕鸥
 42. Chim nhạn: /Yàn/: 雁
 43. Chim ruồi, Chim ong: /Fēngniǎo/: 蜂鸟
 44. Chim ruồi khổng lồ: /Jùfēngniǎo/: 巨蜂鸟
 45. Chim sáo: /Bāgē/: 八哥
 46. Chim thiên đường: /Jílèniǎo, fēngniǎo/: 极乐鸟,风鸟
 47. Chim sáo đá: /Yànbāgē/: 燕八哥
 48. Chim sâu: /Zhuóhuāniǎo/: 啄花鸟
 49. Chim sẻ: /Máquè/: 麻雀
 50. Chim sẻ đất, Chim sẻ đồng: /Wū/: 鹀
 51. Chim sẻ ngô: /Shānquè/: 山雀
 52. Chim sẻ thông: /Huángquè/: 黄雀
 53. Chim sẻ ức đỏ: /Hóngfù huīquè/: 红腹灰雀
 54. Chim te te: /Màijī/: 麦鸡
 55. Chim hồng tước: /Jiāoliáo/: 鹪鹩
 56. Chim trả, bói cá: /Cuìniǎo/: 翠鸟
 57. Chim ưng: /Yīng/: 鹰
 58. Chim sơn ca, vân tước: /Yúnquè/: 云雀
 59. Chim vàng anh: /Huánglí/: 黄鹂
 60. Chim yến: /Yǔyàn/: 雨燕
 61. Cò lạo xám: /Rǔbáiguàn/: 乳白鹳
 62. Cò lửa: /Huángxiǎolù/: 黄小鹭
 63. Cò ma: /Niúbèilù/: 牛背鹭
 64. Cò nhạn, Cò ốc: /Qiánzuǐguàn/: 钳嘴鹳
 65. Cò thìa: /Pílù/: 琵鹭
 66. Cò trắng: /Báilù/: 白鹭
 67. Cò xanh: /Lǜlù/: 绿鹭
 68. Cốc biển: /Jūnjiànniǎo/: 军舰鸟
 69. Cốc đế: /Pǔtōng lúcí/: 普通鸬鹚
 70. Cốc đen: /Xiǎolúcí/: 小鸬鹚
 71. Cu Cu: /Bùgǔniǎo/: 布谷鸟
 72. Cu gáy: /Bānjiū/: 斑鸠
 73. Cu luồng: /Lǜchī jīnjiū/: 绿痴金鸠
 74. Cu ngói: /Huǒbānjiū/: 火斑鸠
 75. Cu sen: /Shānbānjiū/: 山斑鸠
 76. Cú lợn:/Cǎoxiāo/: 草鸮
 77. Cú mèo:/Māotóuyīng/: 猫头鹰
 78. Cú muỗi:/Yèyīng/: 夜莺
 79. Cú vọ:/Xiūliú/: 鸺鹠
 80. Cú vọ mặt trắng:/Lǐngxiūliú/: 领鸺鹠
 81. Cun cút:/Sānzhǐchún/: 三趾鹑
 82. Dạ oanh:/Yèyīng/: 夜莺
 83. Diệc lửa:/Cǎolù/: 草鹭
 84. Diệc xám:/Cānglù/: 苍鹭
 85. Diều cá:/YúDiāo/: 鱼雕
 86. Diều hâu:/Hēiyuān/: 黑鸢
 87. Diều hoa:/Dàguànjiù/: 大冠鹫
 88. Diều lửa:/Lìyuān/: 栗鸢
 89. Diều mướp:/Báiwěiyào/: 白尾鹞
 90. Đà điểu:/Tuóniǎo/: 鸵鸟

>> Xem thêm:  Từ vựng tiếng Trung trong game PUBG.

Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Kinh tế.

Tự tin thành thạo tiếng Trung với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

Bạn cần Tư Vấn học tiếng Trung?