Tiếng trung chủ đề mạng xã hội.

Những ứng dụng mạng xã hội mà chúng ta sử dụng hằng ngày bạn có biết trong tiếng Trung nó là gì không? Hôm nay hãy cùng NewSky giúp bạn thêm một phần từ vựng nhỏ nữa nhé.

社会网络 Shèhuì wǎngluò : mạng xã hội

   脸书 Liǎn shū : Facebook

 谷歌 gǔgē : Google

 油管 yóuguǎn : Youtube

  抖音 dǒu yīn : Tiktok

  札洛 zhá luò : Zalo

   照片墙 zhàopiàn qiáng : Instagram

   微信 wēixìn : Wechat

  微博 wēi bó : Weibo

 

快拍 Kuài pāiStory

发布快拍 fābù kuài pāi : Đăng story

分享新鲜事 fēnxiǎng xīnxiān shì : Đăng Story

加好友 jiā hǎoyǒu : Kết bạn

确认 quèrèn : Xác nhận ( đông ý lời mời kết bạn)

回复 huífù : Trả lời

删除好友 shānchú hǎoyǒu : Hủy kết bạn

直播 zhíbò : Livestream, phát trực tiếp

签到 qiāndào : Đính kèm vị trí

赞、点赞 zàn, diǎn zàn : Thả trạng thái

评论 pínglùn : Bình luận

关注 guānzhù : Follow, theo dõi

发现 fāxiàn : Khám phá

转发 Zhuǎnfā : Chuyển tiếp

分享 fēnxiǎng : Chia sẻ

贴子 tiē zǐ : Bài viết

发视频 fā shìpín : Đăng video

发照片 fā zhàopiàn : Đăng ảnh

发帖 fātiē : Đăng bài viết

视频 shìpín : Video

那年今天 nà nián jīntiān : Kỉ niệm ngày này năm xưa

拉黑 lā hēi : Block, chặn

登录 dēnglù : Đăng nhập

退出 tuìchū : Đăng xuất

传 shàngchuán : Tải lên

下载 xiàzài : Tải xuống

私信 sīxìn : Tin nhắn riêng

群聊 qún liáo : Nhóm chat

朋友圈 péngyǒu quān : Tường wechat

扫一扫 sǎo yī sǎo : Quét mã tìm bạn

摇一摇 yáo yī yáo : lắc để tìm bạn bè

相册 xiàngcè : Album

头像 tóuxiàng : Ảnh đại diện

船舰群聊 chuán jiàn qún liáo : Tạo nhóm

小组 xiǎozǔ : Nhóm

活动 huódòng : Hoạt động

游戏 yóuxì : Trò chơi

个人主页 Gèrén zhǔ yè : Trang cá nhân

短信 duǎnxìn : Tin nhắn

公开 gōngkāi : Công khai

好友 hǎoyǒu : Bạn bè

仅限自己 jǐn xiàn zìjǐ : Chỉ mình tôi

密友 mìyǒu : Bạn thân

表情包 biǎoqíng bāo : Icon, hình dán

昵称 nìchēng : Biệt danh

推荐 tuījiàn : Đề xuất

消息提醒 xiāoxī tíxǐng : Tin nhắn nhắc nhở

通知 tōngzhī : Thông báo

一读 yī dú : Đã xem

投票 tóupiào : Bình chọn

Bạn đã học được chưa.

xem thêm: mot-so-thuong-hieu-trong-tieng-trung-ma-moi-nguoi-can-biet-p2/

 

Tự tin thành thạo tiếng Trung với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

Bạn cần Tư Vấn học tiếng Trung?