Lịch thi HSK năm 2022 mới nhất.

Đơn vị tổ chức kì thi HSK – 汉考国际 CTI vừa công bố lịch thi HSK năm 2022 mới nhất. Cùng  webtiengtrung.com xem danh sách lịch thi HSK năm 2022 mới nhất để  có thể lên kế hoạch ôn tập  và luyện thi cho mình nhé!

Các kì thi HSK – HSKK năm 2022 sẽ được tổ chức bình thường khi đã kiểm soát được dịch bệnh một cách tốt nhất.

Lịch thi HSKK năm 2022.

LỊCH THI HSKK NĂM 2022
 

ĐỢT THI

 

NGÀY THI

 

HÌNH THỨC THI

 

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ

 

THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ

 

1

08/01/2022 THI GIẤY 12/12/2021 15/02/2022
08/01/2022 THI MÁY 29/12/2021 15/02/2022
 

2

26/03/2022 THI GIẤY 27/02/2022 26/04/2022
26/03/2022 THI MÁY 16/03/2022 26/04/2022
 

3

09/04/2022 THI GIẤY 13/03/2022 16/05/2022
09/04/2022 THI MÁY 30/03/2022 16/05/2022
 

4

14/05/2022 THI GIẤY 17/04/2022 14/06/2022
14/05/2022 THI MÁY 04/05/2022 14/06/2022
 

5

16/07/2022 THI GIẤY 19/06/2022 16/08/2022
16/07/2022 THI MÁY 06/07/2022 16/08/2022
 

6

16/10/2022 THI GIẤY 19/09/2022 16/11/2022
16/10/2022 THI MÁY 06/10/2022 16/11/2022
 

7

04/12/2022 THI GIẤY 07/11/2022 04/01/2023
04/12/2022 THI MÁY 24/11/2022 04/01/2023

Lịch thi HSK năm 2022 mới nhất.

LỊCH THI HSK NĂM 2022
 

ĐỢT THI

 

NGÀY THI

 

HÌNH THỨC THI

 

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ

 

THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ

 

1

08/01/2022 THI GIẤY 12/12/2021 15/02/2022
08/01/2022 THI MÁY 29/12/2021 24/01/2022
 

2

26/03/2022 THI GIẤY 27/02/2022 26/04/2022
26/03/2022 THI MÁY 16/03/2022 11/04/2022
 

3

09/04/2022 THI GIẤY 13/03/2022 16/05/2022
09/04/2022 THI MÁY 30/03/2022 25/04/2022
 

4

14/05/2022 THI GIẤY 17/04/2022 14/06/2022
14/05/2022 THI MÁY 04/05/2022 30/05/2022
 

5

12/06/2022 THI GIẤY 16/05/2022 12/07/2022
12/06/2022 THI MÁY 02/06/2022 27/06/2022
 

6

16/07/2022 THI GIẤY 19/06/2022 16/08/2022
16/07/2022 THI MÁY 06/07/2022 01/08/2022
 

7

21/08/2022 THI GIẤY 25/07/2022 21/09/2022
21/08/2022 THI MÁY 11/08/2022 05/09/2022
 

8

17/09/2022 THI GIẤY 21/08/2022 24/10/2022
17/09/2022 THI MÁY 07/09/2022 10/10/2022
 

9

16/10/2022 THI GIẤY 19/09/2022 16/11/2022
16/10/2022 THI MÁY 06/10/2022 31/10/2022
 

10

19/11/2022 THI GIẤY 13/10/2022 19/12/2022
19/11/2022 THI MÁY 09/11/2022 05/12/2022
 

11

04/12/2022 THI GIẤY 07/11/2022 04/01/2023
04/12/2022 THI MÁY 24/11/2022 19/12/2022

*Lưu ý:

  • Hiện nay, tại Việt Nam, các kì thi chứng chỉ HSKK bắt buộc phải thi cùng HSK.
  • Đối với hình thức thi máy có nghĩa là thi trên máy tại điểm thi.

Do tình hình dịch bệnh hiện nay còn phức tạp nên có một số điểm thi sẽ tổ chức thi HSK online tại nhà.

>>Xem thêm:  Địa điểm tổ chức thi HSK và HSKK năm 2022.

Tự tin thành thạo tiếng Trung với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

Bạn cần Tư Vấn học tiếng Trung?