Thế giới song song 平行世界 – Kim Quý Thành 金贵晟

Lời bài hát Thế giới song song 平行世界 – Kim Quý Thành 金贵晟

秒针滴滴答答
转动的每一下
此时此刻
你还好吗
Miǎozhēn dī dīdā dá
zhuǎndòng de měi yīxià
cǐ shí cǐkè
nǐ hái hǎo ma
Tiếng kim đồng hồ tích tắc
Chuyển động từng giây không ngừng
Ngay vào thời khắc này
Em vẫn khỏe chứ

总在梦醒时候
想起你呀
所有倔强
在一瞬间崩塌
zǒng zài mèng xǐng shíhòu
xiǎngqǐ nǐ ya
suǒyǒu juéjiàng
zài yī shùnjiān bēngtā
Những lúc tỉnh giấc
Anh thường nhớ về em
Tất cả sự quật cường anh dựng nên
Phút chốc đều sụp đổ

 

假如放下一切
仿佛这场冒险
你可愿意回到我身边
回到故事的原点
jiǎrú fàngxià yīqiè
fǎngfú zhè chǎng màoxiǎn
nǐ kě yuànyì huí dào wǒ shēnbiān
huí dào gùshì de yuándiǎn
Nếu như anh từ bỏ tất cả
Tựa như cuộc mạo hiểm này
Liệu em có nguyện ý quay về bên anh
Trở về khởi đầu của câu chuyện

假如勇敢一些
也许在平行世界
我的明天
再次和你相连
jiǎrú yǒnggǎn yīxiē
yěxǔ zài píngxíng shìjiè
wǒ de míngtiān
zàicì hé nǐ xiānglián
Nếu như anh dũng cảm hơn một chút
Thì có lẽ trong thế giới song song này
Ngày mai của anh
Sẽ lần nữa được cùng em gặp gỡ

秒针滴滴答答
转动的每一下
此时此刻
你还好吗
miǎozhēn dī dīdā dá
zhuǎndòng de měi yīxià
cǐ shí cǐkè
nǐ hái hǎo ma
Tiếng kim đồng hồ tích tắc
Chuyển động từng giây không ngừng
Ngay vào thời khắc này
Em vẫn khỏe chứ

 

总在梦醒时候
想起你呀
所有倔强
在一瞬间崩塌
zǒng zài mèng xǐng shíhòu
xiǎngqǐ nǐ ya
suǒyǒu juéjiàng
zài yī shùnjiān bēngtā
Những lúc tỉnh giấc
Anh thường nhớ về em
Tất cả sự quật cường anh dựng nên
Phút chốc đều sụp đổ

假如放下一切
奔赴这场冒险
你可愿意回到我身边
回到故事的原点
jiǎrú fàngxià yīqiè
bēnfù zhè chǎng màoxiǎn
nǐ kě yuànyì huí dào wǒ shēnbiān
huí dào gùshì de yuándiǎn
Nếu như anh từ bỏ tất cả
Chạy theo cuộc mạo hiểm này
Liệu em có nguyện ý quay về bên anh
Trở về khởi đầu của câu chuyện

 

假如勇敢一些
也许在平行世界
我的明天
再次和你相连
jiǎrú yǒnggǎn yīxiē
yěxǔ zài píngxíng shìjiè
wǒ de míngtiān
zàicì hé nǐ xiānglián
Nếu như anh dũng cảm hơn một chút
Thì có lẽ trong thế giới song song này
Ngày mai của anh
Sẽ lần nữa được cùng em gặp gỡ

假如放下一切
奔赴这场冒险
你可愿意回到我身边
回到故事的原点
jiǎrú fàngxià yīqiè
bēnfù zhè chǎng màoxiǎn
nǐ kě yuànyì huí dào wǒ shēnbiān
huí dào gùshì de yuándiǎn
Nếu như anh từ bỏ tất cả
Chạy theo cuộc mạo hiểm này
Liệu em có nguyện ý quay về bên anh
Trở về khởi đầu của câu chuyện

假如勇敢一些
也许在平行世界
我的明天
再次和你相连
我们之间
不再是平行线
jiǎrú yǒnggǎn yīxiē
yěxǔ zài píngxíng shìjiè
wǒ de míngtiān
zàicì hé nǐ xiānglián
wǒmen zhī jiān
bù zài shì píngxíng xiàn
Nếu như anh dũng cảm hơn một chút
Thì có lẽ trong thế giới song song này
Ngày mai của anh
Sẽ lần nữa được cùng em gặp gỡ
Vậy khoảng cách giữa đôi ta
Sẽ không còn là đường thẳng song song