Chúng ta khác biệt 我们不一样 – Đại Tráng 大壯

Chúng ta khác biệt 我们不一样 – Đại Tráng 大壯


这么多年的兄弟 有谁比我更了解你
Zhè me duō nián de xiōng dì yǒu shuí bǐ wǒ gèng liǎo jiě nǐ
Kề vai sát cánh bao năm qua có ai hiểu rõ cậu hơn tôi

太多太多不容易 磨平了岁月和脾气
tài duō tài duō bù róng yì mó píng le suì yuè hé pí qì
Qúa nhiều quá nhiều điều khó khăn xóa nhòa năm tháng bào mòn tính khí

时间转眼就过去 这身后不散的筵席
shí jiān zhuǎn yǎn jiù guò qù zhè shēn hòu bú sàn de yán xí
Thời gian trôi qua trong chớp mắt buổi tiệc rượu không tàn dù ta có chết đi

只因为我们还在 心留在原地
zhǐ yīn wèi wǒ men hái zài xīn liú zài yuán dì
Bởi vì chúng ta vẫn đứng đây trái tim vẹn nguyên như thuở ban đầu

张开手 需要多大的勇气
zhāng kāi shǒu xū yào duō dà de yǒng qì
Giang đôi cánh tay cần bao nhiêu dũng khí

这片天 你我一起撑起
zhè piàn tiān nǐ wǒ yī qǐ chēng qǐ
Trời đất này cậu và tôi cùng nhau chống đỡ

更努力 只为了我们想要的明天
gèng nǔ lì zhǐ wèi le wǒ men xiǎng yào de míng tiān
Nỗ lực hơn vì tương lai chúng ta hằng mong muốn

好好的 这份情好好珍惜
hǎo hǎo de zhè fèn qíng hǎo hǎo zhēn xī
Trân trọng trân trọng tình bạn này thật nhiều

我们不一样 每个人都有不同的境遇
wǒ men bù yī yàng měi gè rén dōu yǒu bù tóng de jìng yù
Chúng ta khác biệt mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau

我们在这里 在这里等你
wǒ men zài zhè lǐ zài zhè lǐ děng nǐ
Chúng tôi đợi ở đây đợi bạn ở nơi này

我们不一样 虽然会经历不同的事情
wǒ men bù yī yàng suī rán huì jīng lì bù tóng de shì qíng
Chúng ta khác biệt tuy sẽ trải qua nhiều chuyện khác nhau

我们都希望 来生还能相遇
wǒ men dōu xī wàng lái shēng hái néng xiāng yù
Nhưng chúng tôi luôn hi vọng kiếp này được gặp nhau

这么多年的兄弟 有谁比我更了解你
Zhè me duō nián de xiōng dì yǒu shuí bǐ wǒ gèng liǎo jiě nǐ
Kề vai sát cánh bao năm qua có ai hiểu rõ cậu hơn tôi

太多太多不容易 磨平了岁月和脾气
tài duō tài duō bù róng yì mó píng le suì yuè hé píqì
Qúa nhiều quá nhiều điều khó khăn xóa nhòa năm tháng bào mòn tính khí

时间转眼就过去 这身后不散的筵席
shí jiān zhuǎn yǎn jiù guò qù zhè shēn hòu bú sàn de yán xí
Thời gian trôi qua trong chớp mắt buổi tiệc rượu không tàn dù ta có chết đi

只因为我们还在 心留在原地
zhǐ yīn wèi wǒ men hái zài xīn liú zài yuán dì
Bởi vì chúng ta vẫn đứng đây trái tim vẹn nguyên như thuở ban đầu

张开手 需要多大的勇气
zhāng kāi shǒu xū yào duō dà de yǒng qì
Giang đôi cánh tay cần bao nhiêu dũng khí

这片天 你我一起撑起
zhè piàn tiān nǐ wǒ yī qǐ chēng qǐ
Trời đất này cậu và tôi cùng nhau chống đỡ

更努力 只为了我们想要的明天
gèng nǔ lì zhǐ wèi le wǒ men xiǎng yào de míng tiān
Nỗ lực hơn vì tương lai chúng ta hằng mong muốn

好好的 这份情好好珍惜
hǎo hǎo de zhè fèn qíng hǎo hǎo zhēn xī
Trân trọng trân trọng tình bạn này thật nhiều

我们不一样 每个人都有不同的境遇
wǒ men bù yī yàng měi gè rén dōu yǒu bù tóng de jìng yù
Chúng ta khác biệt mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau

我们在这里 在这里等你
wǒ men zài zhè lǐ zài zhè lǐ děng nǐ
Chúng tôi đợi ở đây đợi bạn ở nơi này

我们不一样 虽然会经历不同的事情
wǒ men bù yī yàng suī rán huì jīng lì bù tóng de shì qíng
Chúng ta khác biệt tuy sẽ trải qua nhiều chuyện khác nhau

我们都希望 来生还能相遇
wǒ men dōu xī wàng lái shēng hái néng xiāng yù
Nhưng chúng tôi luôn hi vọng kiếp này được gặp nhau

我们都希望 来生还能相遇
wǒ men dōu xī wàng lái shēng hái néng xiāng yù
Nhưng chúng tôi luôn hi vọng kiếp này được gặp nhau

Tự tin thành thạo tiếng Trung với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

Bạn cần Tư Vấn học tiếng Trung?