Nhớ bạn rất nhiều 好想你 – Joyce Chu

Nhớ bạn rất nhiều 好想你 – Joyce Chu


想要传送一封简讯给你 我好想好想你
Xiǎng yào chuán sòng yī fēng jiǎn xùn gěi nǐ wǒ hǎo xiǎng hǎo xiǎng nǐ
Muốn gửi ngay cho anh một tin nhắn Rằng em nhớ anh quá đi

想要立刻打通电话给你 我好想好想你
Xiǎng yào lì kè dǎ tōng diànhuà gěi nǐ wǒ hǎo xiǎng hǎo xiǎng nǐ
Muốn ngay lập tức gọi điện cho anh để nói rằng em nhớ anh vô cùng

每天起床的第一件事情 就是好想好想你
Měi tiān qǐ chuáng de dì yī jiàn shì qíng jiù shì hǎo xiǎng hǎo xiǎng nǐ
Mỗi ngày việc đầu tiên sau khi rời giường chính là nhớ anh vô cùng luôn đó

无论晴天还是下雨 都好想好想你
Wú lùn qíng tiān hái shì xià yǔ dōu hǎo xiǎng hǎo xiǎng nǐ
Dù ngày mưa ướt át hay ngày nắng rạng rỡ em vẫn nhớ anh rất nhiều

每次当我一说我好想你你都不相信
Měi cì dāng wǒ yī shuō wǒ hǎo xiǎng nǐ nǐ dōu bù xiāng xìn
Mỗi lần em nói thế anh đều tỏ vẻ nghi ngờ

但却总爱问我有没有想你
Dàn què zǒng ài wèn wǒ yǒu méi yǒu xiǎng nǐ
Nhưng rốt cuộc vẫn hỏi em rằng có nhớ anh không

我不懂的甜言蜜语所以只说好想你
Wǒ bù dǒng de tián yán mì yǔ suǒ yǐ zhǐ shuō hǎo xiǎng nǐ
Em không giỏi nói những câu đường mật chỉ biết lòng này rất nhớ anh thôi

反正说来说去都只想让你开心
Fǎn zhèng shuō lái shuō qù dōu zhǐ xiǎng ràng nǐ kāi xīn
Tóm lại nói nhiều như vậy chỉ là muốn thấy anh vui vẻ thật lâu thôi

好想你好想你好想你好想你
Hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ
Em nhớ anh nhớ anh muốn phát điên

是真的真的好想你 不是假的假的好想你
Shì zhēn de zhēn de hǎo xiǎng nǐ bù shì jiǎ de jiǎ de hǎo xiǎng nǐ
Em đang nói thật đó em không có nói giỡn đâu nha

是真的真的好想你 不是假的假的好想你
Shì zhēn de zhēn de hǎo xiǎng nǐ bù shì jiǎ de jiǎ de hǎo xiǎng nǐ
Em đang nói thật đó em không có nói giỡn đâu nha

是够力够力好想你 真的西北西北好想你
Shì gòu lì gòu lì hǎo xiǎng nǐ zhēn de xī běi xī běi hǎo xiǎng nǐ
Là nhớ anh hết cả sức lực này nhớ anh bằng cả trái tim này

好想你 (x4)
Hǎo xiǎng nǐ
Em nhớ anh

是够力够力好想你 真的西北西北好想你
Shì gòu lì gòu lì hǎo xiǎng nǐ zhēn de xī běi xī běi hǎo xiǎng nǐ
Là nhớ anh hết cả sức lực này nhớ anh bằng cả trái tim này

好想你
Hǎo xiǎng nǐ
Em nhớ anh

每次当我一说我好想你你都不相信
Měi cì dāng wǒ yī shuō wǒ hǎo xiǎng nǐ nǐ dōu bù xiāng xìn
Mỗi lần em nói thế anh đều tỏ vẻ nghi ngờ

但却总爱问我有没有想你
Dàn què zǒng ài wèn wǒ yǒu méi yǒu xiǎng nǐ
Nhưng rốt cuộc vẫn hỏi em rằng có nhớ anh không

我不懂的甜言蜜语所以只说好想你
Wǒ bù dǒng de tián yán mì yǔ suǒ yǐ zhǐ shuō hǎo xiǎng nǐ
Em không giỏi nói những câu đường mật chỉ biết lòng này rất nhớ anh thôi

反正说来说去都只想让你开心
Fǎn zhèng shuō lái shuō qù dōu zhǐ xiǎng ràng nǐ kāi xīn
Tóm lại nói nhiều như vậy chỉ là muốn thấy anh vui vẻ thật lâu thôi

好想你好想你好想你好想你
Hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ
Em nhớ anh nhớ anh muốn phát điên

是真的真的好想你 不是假的假的好想你
Shì zhēn de zhēn de hǎo xiǎng nǐ bù shì jiǎ de jiǎ de hǎo xiǎng nǐ
Em đang nói thật đó em không có nói giỡn đâu nha

好想你好想你好想你好想你
Hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ
Em nhớ anh nhớ anh muốn phát điên

是够力够力好想你 真的西北西北好想你
Shì gòu lì gòu lì hǎo xiǎng nǐ zhēn de xī běi xī běi hǎo xiǎng nǐ
Là nhớ anh hết cả sức lực này nhớ anh bằng cả trái tim này

好想你好想你好想你好想你
Hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ
Em nhớ anh nhớ anh muốn phát điên

是真的真的好想你 不是假的假的好想你
Shì zhēn de zhēn de hǎo xiǎng nǐ bù shì jiǎ de jiǎ de hǎo xiǎng nǐ
Em đang nói thật đó em không có nói giỡn đâu nha

好想你好想你好想你好想你
Hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ
Em nhớ anh nhớ anh muốn phát điên

好想你好想你好想你好想你
Hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ
Em nhớ anh nhớ anh muốn phát điên

好想你好想你好想你好想你 (x3)
Hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ hǎo xiǎng nǐ
Em nhớ anh nhớ anh muốn phát điên

Tự tin thành thạo tiếng Trung với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

Bạn cần Tư Vấn học tiếng Trung?