Đồng thoại 童话 – Quang lương 光良

Đồng thoại 童话 Quang lương 光良


忘了有多久再没听到你
Wàng le yǒu duō jiǔ zài méi tīng dào nǐ
Không biết đã bao lâu rồi Anh không được nghe em kể

对我说你 最爱的故事
duì wǒ shuō nǐ zuì ài de gù shì
Câu chuyện mà em yêu thích nhất

我想了很久 我开始慌了
wǒ xiǎng le hěn jiǔ wǒ kāi shǐ huāng le
Anh nghĩ mãi và bắt đầu lo sợ

是不是我又做错了什么
shì bù shì wǒ yòu zuò cuò le shén me
Phải chăng anh lại làm sai điều gì

你哭着对我说 童话里都是骗人的
nǐ kū zhe duì wǒ shuō tóng huà li dōu shì piàn rén de
Nước mắt giàn giụa em nói với anh chuyện cổ tích chỉ là lừa người

我不可能 是你的王子
wǒ bù kě néng shì nǐ de wáng zǐ
Và anh không thể là hoàng tử của em

也许你不会懂 从你说爱我以后
yěx ǔ nǐ bù huì dǒng cóng nǐ shuō ài wǒ yǐ hòu
Có lẽ em không hề biết từ khi ngỏ lời yêu em

我的天空 星星都亮了
wǒ de tiān kōng xīng xīng dōu liàng le
Tất cả các ngôi sao trên bầu trời trong anh đều bừng sáng

我愿变成童话里 你爱的那个天使
wǒ yuàn biàn chéng tóng huà li nǐ ài dì nà gè tiān shǐ
Anh nguyện biến thành thiên sứ trong câu chuyện em yêu thích

张开双手 变成翅膀守护你
zhāng kāi shuāng shǒu biàn chéng chì bǎng shǒu hù nǐ
Dang rộng đôi tay biến thành đôi cánh che chở bảo vệ em

你要相信 相信我们会像童话故事里幸福和快乐是结局
nǐ yào xiāng xìn xiāng xìn wǒ men huì xiàng tóng huà gù shì lǐ xìng fú hé kuài lè shì jié jú
Em phải tin rằng tin rằng rồi chúng ta sẽ có kết cục vui vẻ và hạnh phúc như trong chuyện cổ tích

你哭着对我说 童话里都是骗人的
nǐ kū zhe duì wǒ shuō tóng huà li dōu shì piàn rén de
Nước mắt giàn giụa em nói với anh chuyện cổ tích chỉ là lừa người

我不可能 是你的王子
wǒ bù kě néng shì nǐ de wáng zǐ
Và anh không thể là hoàng tử của em

也许你不会懂 从你说爱我以后
yě xǔ nǐ bù huì dǒng cóng nǐ shuō ài wǒ yǐ hòu
Có lẽ em không hề biết từ khi ngỏ lời yêu em

我的天空 星星都亮了
wǒ de tiān kōng xīng xīng dōu liàng le
Tất cả các ngôi sao trên bầu trời trong anh đều bừng sáng

我愿变成童话里 你爱的那个天使
wǒ yuàn biàn chéng tóng huà li nǐ ài de nà gè tiān shǐ
Anh nguyện biến thành thiên sứ trong câu chuyện em yêu thích

张开双手 变成翅膀守护你
zhāng kāi shuāng shǒu biàn chéng chì bǎng shǒu hù nǐ
Dang rộng đôi tay biến thành đôi cánh che chở bảo vệ em

你要相信 相信我们会像童话故事里幸福和快乐是结局
nǐ yào xiāng xìn xiāng xìn wǒ men huì xiàng tóng huà gù shì lǐ xìng fú hé kuài lè shì jiéj ú
Em phải tin rằng tin rằng rồi chúng ta sẽ có kết cục vui vẻ và hạnh phúc như trong chuyện cổ tích

我要变成童话里 你爱的那个天使
wǒ yào biàn chéng tóng huà li nǐ ài de nà gè tiān shǐ
Anh nguyện biến thành thiên sứ trong câu chuyện em yêu thích

张开双手 变成翅膀守护你
zhāng kāi shuāng shǒu biàn chéng chì bǎng shǒu hù nǐ
Dang rộng đôi tay biến thành đôi cánh che chở bảo vệ em

你要相信 相信我们会像童话故事里幸福和快乐是结局
nǐ yào xiāng xìn xiāng xìn wǒ men huì xiàng tóng huà gù shì lǐ xìng fú hé kuài lè shì jié jú
Em phải tin rằng tin rằng rồi chúng ta sẽ có kết cục vui vẻ và hạnh phúc như trong chuyện cổ tích

我会变成童话里 你爱的那个天使
wǒ huì biàn chéng tóng huà li nǐ ài dì nà gè tiān shǐ
Anh nguyện biến thành thiên sứ trong câu chuyện em yêu thích

张开双手 变成翅膀守护你
zhāng kāi shuāng shǒu biàn chéng chì bǎng shǒu hù nǐ
Dang rộng đôi tay biến thành đôi cánh che chở bảo vệ em

你要相信 相信我们会像童话故事里幸福和快乐是结局
nǐ yào xiāng xìn xiāng xìn wǒ men huì xiàng tóng huà gù shì lǐ xìng fú hé kuài lè shì jié jú
Em phải tin rằng tin rằng rồi chúng ta sẽ có kết cục vui vẻ và hạnh phúc như trong chuyện cổ tích

一起写我们的结局
yī qǐ xiě wǒ men de jié jú
Và chúng ta sẽ cùng nhau viết lên kết cục hạnh phúc

Tự tin thành thạo tiếng Trung với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

Bạn cần Tư Vấn học tiếng Trung?