Dân tộc Việt Nam tiếng Trung nói như thế nào?

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc. Cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam được hình thành và phát triển cùng với tiến trình lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Trên dải đất hình chữ S này có 54 dân tộc sinh sống không biết bạn đã thuộc hết tên của từng dân tộc hay chưa? Trung tâm ngoại ngữ NEWSKY gửi đến các bạn tên 54 dân tộc Việt Nam dưới đây nhé!

TỪ VỰNG 

1.埃地族 /āi dì zú :Ê đê
2.艾族 /ài zú : Ngái
3.巴拿族 /bā ná zú : Bana
4.巴天族 /bā tiān zú : Pà thẻn
5.布标族 /bù biāo zú : Pu péo
6.布娄族  /bù lóu zú : Brâu
7.布鲁 – 云乔族 /bù lǔ – yún qiáo zú : Bru – vân kiều
8.布依族 /bù yī zú : Bố y
9.达渥族  /dá wò zú : Tà – ôi
10.岱依族  /dài yī zú : Tày
11.饿都族 /è dōu zú : Ơ – đu
12.夫拉族 /fū lā zú : Phù Lá
13.高棉族 /gāo mián zú : Khmer
14.戈族 /gē zú : Co
15.戈都族 /gē dōu zú : Cơ – tu
16.格贺族 /gé hè zú : Cơ ho
17.仡佬族 /yì lǎo zú : Cơ lao
18.贡族 /gòng zú : Cống
19.哈尼族 /hā ní zú : Hà nhì
20.赫蒙族 /hè mēng zú :H ‘ Mông
21.赫耶族 /hè yé zú : Hrê
22.华族 /huá zú :Hoa
23.嘉莱族 /jiā lái zú : Gia rai
24.抗族 /kàng zú : Kháng
25.克木族 /kè mù zú : Khơ mú
26.拉格来族 /lā gé lái zú : Ra – glai
27.拉哈族 /lā hā zú : Laha
28.拉祜族 /lā hù zú : La hủ
29.拉基族 /lā jī zú : La – chí
30.勒曼 族 /lè mànzú : Rơ – măm
31.佬族 /lǎo zú : Lào
32.卢族傣仂)/lú zú (dǎi lè) : Lự
33.倮倮族(彝族)/luǒ luǒ zú (yí zú ) : Lô lô
34.麻族 /má zú : Mạ
35.芒族 /máng zú : Mường
36.莽族 /mǎng zú : Mảng
37.墨侬族 /mò nóng zú : MNông
38.侬族 /nóng zú : Nùng
39.热依族 /rè yī zú : Giáy
40.山由族 /shān yóu zú : Sán dìu
41.山泽族 /shān zé zú : Sán chay.
42.色当族 /sè dāng zú : Xơ – đăng
43.斯丁族 /sī dīng zú : Stiêng
44.泰族 /tài zú : Thái
45.土族 /tǔ zú : Thổ
46.西拉族 /xī lā zú : Sì la
47.欣门族 /xīn mén zú : Xinh – mun
48.瑶族 /yáo zú : Dao
49.叶坚族 /yè jiān zú : Giẻ – triêng
50.越族(京族) /yuè zú (jīng zú ): Kinh
51.占族 /zhàn zú : Chăm
52.遮罗族 /zhē luó zú : Chơ -ro
53.哲族 /zhé zú : Chứt
54.朱鲁族 /zhū lǔ zú : Chu ru
Hy vọng những thông tin trên có thể giúp bạn trau dồi và hiểu rõ hơn về đất nước hình chữ S xinh đẹp này. Ngoài ra Trung tâm ngoại ngữ NewSky còn có các khóa học tiếng Trung từ cơ bản đến nâng cao tại đây.
Tự tin thành thạo tiếng Trung với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

Bạn cần Tư Vấn học tiếng Trung?