Từ vựng Tiếng Trung về Côn Trùng

Có rất nhiều loại côn trùng mà chúng ta đã biết, Web tiếng trung sẽ cho chúng ta biết thêm một số loại côn trùng qua Từ vựng Tiếng Trung về Côn Trùng.

1.蝼蛄      Lóugū    dế trũi
2.蚂蟥、水蛭     Mǎhuáng, shuǐzhì          đỉa
3.萤火虫  Yínghuǒchóng   đom đóm
4.蟑螂    Zhāngláng    gián
5.土鳖    Tǔbiē      gián đất
6.蚯蚓       Qiūyǐn       giun
7.红蚯蚓   Hóngqiūyǐn   giun đỏ, trùn quế
8.金龟子    Jīnguīzi      các loài trong họ bọ hung nói chung
9.蚂蚁    Mǎyǐ        kiến
10.白蚁    Báiyǐ       mối
11.米象   Mǐxiàng         mọt gạo
12.鳞毛粉蠹      Línmáo fěndù      mọt gỗ
13.蚊子         Wénzi      muỗi
14.蛾      É          ngài, bướm đêm
15.丽蝇         Lìyíng        nhặng
16.蜘蛛        Zhīzhū    nhện
17.避日蛛     Bìrìzhū    nhện lông
18.水蜘蛛    Shuǐzhīzhū    nhện nước
19.蛹   Yǒng         nhộng
20.龙虱       Lóngshī       niềng niễng

Từ vựng Tiếng Trung về Côn Trùng

21.蝎子    Xiēzi              bò cạp
22.甲虫     Jiǎchóng      bọ cánh cứng
23.跳蚤     Tiàozǎo            bọ chét
24.蜣螂     Qiāngláng        bọ hung
25.竹节虫 Zhújiéchóng     bọ que
26.瓢虫    Piáochóng        bọ rùa
27.豉虫    Chǐchóng        bọ vẽ nước
28.蝽      Chūn           bọ xít
29.茘蝽   Lì chūn   bọ xít vải
30.蝴蝶   Húdié         bướm
31.枯叶蛱蝶      Kūyè jiádié     bướm Kalima, bướm lá khô
32.凤蝶   Fèngdié  bướm phượng
33.桂花蝉、田鳖   Guìhuāchán, tiánbiē       cà cuống
34.大青铜金龟   Dàqīngtóng jīnguī          cánh cam
35.稻蝗     Dàohuáng      cào cào, cào cào lúa
36.蝗虫、蚱蜢         Huángchóng, zhàměng   châu chấu
37.头虱     Tóushī      chấy
38.蜻蜓     Qīngtíng     chuồn chuồn
39.马陆      Mǎlù       cuốn chiếu
40.蟋蟀    Xīshuài       dế mèn

Từ vựng Tiếng Trung về Côn Trùng

41.蛞蝓    Kuòyú    ốc sên đất, sên trần
42.蜂       Fēng      ong
43.熊蜂    Xióngfēng     ong bầu
44.蜜蜂    Mìfēng   ong mật
45.胡蜂     Húfēng   ong vò vẽ
46.体虱     Tǐshī      rận
47.水蚤、鱼虫     Shuǐ zǎo, yú chóng         rận nước
48.臭虫、床虱   Chòuchóng, chuáng shī    rệp
49.蚜虫      Yáchóng  rệp cây, rầy mềm
50.蜈蚣    Wúgōng        rết
51.苍蝇    Cāngyíng  ruồi
52.果蝇    Guǒyíng    ruồi giấm
53.牛虻      Niúméng          ruồi trâu
54.毛虫     Máochóng        sâu bướm
55.尺蠖     Chǐhuò       sâu đo
56.蚕        Cán  tằm
57.眼虫     Yǎn chóng   trùng roi xanh
58.蝉         Chán        ve
59.天牛     Tiānniú    xén tóc

Tham khảo:
Từ vựng chủ đề trường học
Từ vựng tiếng trung về các loại đồ uống
Từ vựng tiếng Trung về tình yêu

Tự tin thành thạo tiếng Trung với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

Bạn cần Tư Vấn học tiếng Trung?