Những câu nói tiếng Trung ý nghĩa về cuộc sống

Cuộc sống như một bản nhạc thăng trầm, lại tựa như một hành trình muôn màu muôn vẻ. Trong suốt chặng đường đó bạn đã có nghe qua câu nói nào khiến bạn phải suy ngẫm hay khó mà quên được chưa. Hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu Những câu nói tiếng Trung ý nghĩa về cuộc sống nhé

Những câu nói tiếng Trung ý nghĩa về cuộc sống

1、梦想是一场华美的旅途,每个人在找到它之前,都只是孤独的少年。

/mèngxiǎng shì yī chǎng huáměi de lǚtú, měi gèrén zài zhǎodào tā zhīqián, dōu zhǐshì gūdú de shàonián./

Ước mơ là một hành trình đẹp đẽ, trước khi tìm thấy nó, mỗi người đều chỉ là những thiếu niên cô độc.

2、是金子总要发光的,但当满地都是金子的时候,我就不知道自己是哪颗了。

/shì jīnzi zǒng yào fāguāng de, dàn dāng mǎn dì dōu shì jīnzi de shíhòu, wǒ jiù bù zhīdào zìjǐ shì nǎ kēle./

Vàng luôn luôn phát sáng, nhưng khi vàng rải đầy mặt đất thì tôi không biết mình là ai.

3、生活就是这样,难以达到某种理想状态,就像我,一直没有人生的另一半。

/shēnghuó jiùshì zhèyàng, nányǐ dádào mǒu zhǒng lǐxiǎng zhuàngtài, jiù xiàng wǒ, yīzhí méiyǒu rénshēng de lìng yībàn./

Cuộc sống là như thế, rất khó đạt được một trạng thái lí tưởng nào đó, giống như tôi, mãi vẫn không có một nửa kia của đời mình.

4、生活就是这样,有时只要鼓足勇气跨出一步,一切都会变得比先前想象的好。

/shēnghuó jiùshì zhèyàng, yǒushí zhǐyào gǔ zú yǒngqì kuà chū yībù, yīqiè dūhuì biàn dé bǐ xiānqián xiǎngxiàng de hǎo./

Cuộc sống là như thế, đôi khi bạn chỉ cần dũng cảm bước tới một bước thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn so với những gì trước đó bạn nghĩ.

5、良心是每一个人最公正的审判官,你骗得了别人,却永远骗不了你自己的良心。

/liángxīn shì měi yīgè rén zuì gōngzhèng de shěnpàn guān, nǐ piàn déliǎo biérén, què yǒngyuǎn piàn bùliǎo nǐ zìjǐ de liángxīn./

Lương tâm là quan tòa công bằng nhất của mỗi người, bạn có thể lừa người khác, nhưng mãi mãi cũng không lừa được lương tâm của mình.

6、生活就是这样让人别无选择,如果可以,我希望曾经给过我的温暖从来都没有存在过。

/shēnghuó jiùshì zhèyàng ràng rén bié wú xuǎnzé, rúguǒ kěyǐ, wǒ xīwàng céngjīng gěiguò wǒ de wēnnuǎn cónglái dōu méiyǒu cúnzàiguò/

Cuộc sống chính là không để cho người ta có con đường lựa chọn. Nếu như có thể tôi hy vọng hơi ấm đã từng trao cho tôi chưa từng tồn tại.

7、活着一天,就是有福气,就该珍惜。当我哭泣我没有鞋子穿的时候,我发现有人却没有脚。。

/huózhe yītiān, jiùshì yǒu fúqi, jiù gāi zhēnxī. Dāng wǒ kūqì wǒ méiyǒu xiézi chuān de shíhòu, wǒ fāxiàn yǒurén què méiyǒu jiǎo./

Được sống một ngày là hạnh phúc, chúng ta nên trân trọng điều đó. Khi tôi khóc la vì mình không có giày để mang thì tôi phát hiện có người không có chân.

8、根本不必回头去看咒骂你的人是谁?如果有一条疯狗咬你一口,难道你也要趴下去反咬他一口吗?

/gēnběn bùbì huítóu qù kàn zhòumà nǐ de rén shì shéi? Rúguǒ yǒu yītiáo fēnggǒu yǎo nǐ yīkǒu, nándào nǐ yě yào pā xiàqù fǎnyǎo tā yīkǒu ma?/

Bạn không cần thiết phải nhìn lại là ai đang chửi mình. Nếu một con chó cắn bạn, chẳng nhẽ bạn cũng quay lại cắn nó một cái à?

9、自己丰富才能感知世界的丰富,自己善良才能感知世界的美好,自己坦荡才能逍遥地生活于天地之间。

/zìjǐ fēngfù cáinéng gǎnzhī shìjiè de fēngfù, zìjǐ shànliáng cáinéng gǎnzhī shìjiè dì měihǎo, zìjǐ tǎndàng cáinéng xiāoyáo dì shēnghuó yú tiāndì zhī jiān./

Bản thân bạn phong phú thì mới có thể nhận biết sự dồi dào của thế giới. Bản thân bạn lương thiện thì mới nhận biết sự đẹp đẽ của thế giới. Và khi bản thân bạn trong sáng vô tư thì mới có thể sống một cách tiêu dao tự tại giữa đất trời.

10、很多时候,心里明明不是那样想的,却控制不了自己而说出相反的话。究竟是我们太执着于所谓的自尊,还是我们都已经习惯了口是心非。

/hěnduō shíhòu, xīnlǐ míngmíng bùshì nàyàng xiǎng de, què kòngzhì bùliǎo zìjǐ ér shuō chū xiāngfǎn dehuà. Jiùjìng shì wǒmen tài zhízhuó yú suǒwèi de zìzūn, háishì wǒmen dōu yǐjīng xíguànle kǒushìxīnfēi./

Có nhiều khi, rõ ràng trong lòng bạn không hề nghĩ như thế; nhưng lại không ngăn được bản thân nói những lời trái lòng. Rốt cuộc là do chúng ta quá cố chấp với cái gọi là lòng tự trọng? Hay do chúng ta đã quá quen với việc sống hai lòng?

11、生活就是这样的,不可能每件事都非常完美,但是不完美的事情是为了以后的完美而作铺垫的,坦然的面对每一次缺憾,迎接下一次挑战。

/shēnghuó jiùshì zhèyàng de, bù kěnéng měi jiàn shì dōu fēicháng wánměi, dànshì bù wánměi de shìqíng shì wèile yǐhòu de wánměi ér zuò pūdiàn de, tǎnrán de miàn duì měi yīcì quēhàn, yíngjiē xià yīcì tiǎozhàn./

Cuộc sống chính là như thế, tất cả mọi việc không thể nào đều hoàn hảo. Nhưng những việc không hoàn hảo là bước đệm cho sự hoàn hảo của mai sau. Ta cứ thản nhiên mà đối mặt với mỗi lần thiếu sót và chấp nhận những thử thách tiếp theo.

12、别人可以违背因果,别人可以害我们,打我们,毁谤我们。可是我们不能因此而憎恨别人。为什么?因为我们一定要保有一颗完整的本性和一颗清净的心。

/biérén kěyǐ wéibèi yīnguǒ, biérén kěyǐ hài wǒmen, dǎ wǒmen, huǐbàng wǒmen. Kěshì wǒmen bùnéng yīncǐ ér zēnghèn biérén. Wèishéme? Yīnwèi wǒmen yīdìng yào bǎoyǒu yī kē wánzhěng de běnxìng hé yī kē qīngjìng de xīn./

Người khác có thể làm trái nhân quả, có thể làm hại, đánh đập và gièm pha chúng ta. Nhưng chúng ta không thể vì thế mà sinh lòng căm hận họ. Tại sao chứ? Bởi chúng ta nhất định phải sở hữu một trái tim với bản chất trọn vẹn và thanh tịnh.

13、不论你是羚羊还是狮子,当太阳初升时,就得毫不犹豫地奔向前方!

/bùlùn nǐ shì língyáng háishì shīzi, dāng tàiyáng chū shēng shí, jiù dé háo bù yóuyù de bēn xiàng qiánfāng!/

Dù cho bạn là linh dương hay sư tử, thì bạn phải không chút ngần ngại chạy về phía trước khi ánh dương ló dạng.

14、时间就像流水。你永远无法触摸同样的流水两次,因为已经流逝的流水不会再来,享受生命的每个当下!

/shíjiān jiù xiàng liúshuǐ. Nǐ yǒngyuǎn wúfǎ chùmō tóngyàng de liúshuǐ liǎng cì, yīn wéi yǐjīng liúshì de liúshuǐ bù huì zàilái, xiǎngshòu shēngmìng de měi gè dāngxià! /

Thời gian tựa dòng nước chảy. Bạn không cách nào có thể tắm hai lần trên một dòng sông. Bởi vì dòng nước đã trôi đi sẽ không bao giờ trở lại. Chính vì thể bạn hãy hưởng thụ từng khoảnh khắc của cuộc sống.

15、在很久之后我才知道,这世界上注定有一个人,虽然他属于你的时间很短很少,但你如果想要忘记他,已经需要用尽一生。

/zài hěnjiǔ zhīhòu wǒ cái zhīdào, zhè shìjiè shàng zhùdìng yǒuyī gèrén, suīrán tā shǔyú nǐ de shíjiān hěn duǎn hěn shǎo, dàn nǐ rúguǒ xiǎng yào wàngjì tā, yǐjīng xūyào yòng jìn yīshēng./

Mãi đến sau này tôi mới biết, trên thế giới này đã định sẵn có một người thuộc về bạn. Mặc dù khoảng thời gian đó rất ngắn, nhưng nếu bạn muốn quên đi người đó thì phải dùng đến cả đời.


Trên đây là Những câu nói tiếng Trung ý nghĩa về cuộc sống Newsky chia sẻ đến bạn, mong rằng bài viết sẽ tiếp thêm sức mạnh và vực dậy tinh thần của bạn.

Tự tin thành thạo tiếng Trung với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

Bạn cần Tư Vấn học tiếng Trung?