Tuyết Chân Thật 认真的雪 – Tiết Chi Khiêm 薛之谦

Tuyết Chân Thật 认真的雪 – Tiết Chi Khiêm 薛之谦


雪下得那么深下得那么认真
xuě xià de nà me shēn xià de nà me rèn zhēn
Sao tuyết rơi dày đến thế chân thật đến như vậy

倒映出我躺在雪中的伤痕
dǎo yìng chū wǒ tǎng zài xuě zhōng de shāng hén
Phản chiếu vết thương lòng tôi nằm giữa tuyết kia

夜深人静 那是爱情
yè shēn rén jìng nà shì ài qíng
Đêm khuya tĩnh lặng đó là tình yêu

偷偷的控制着我的心
tōu tōu de kòng zhì zhe wǒ de xīn
Lén lút khống chế trái tim tôi

提醒我 爱你要随时待命
tí xǐng wǒ ài nǐ yào suí shí dài mìng
Nhắc nhở tôi yêu em luôn phải biết nghe theo

音乐安静 还是爱情啊
yīn yuè ān jìng hái shì ài qíng ā
Tiếng nhạc đã tắt vẫn chính là tình yêu

一步一步吞噬着我的心
yī bù yī bù tūn shì zhe wǒ de xīn
Từng bước từng bước nuốt trọn trái tim tôi

爱上你我失去了我自己
ài shàng nǐ wǒ shī qù le wǒ zì jǐ
Yêu em rồi tôi đánh mất cả bản thân mình

爱得那么认真 爱得那么认真
ài de nà me rèn zhēn ài de nà me rèn zhēn
Yêu chân thật đến thế sâu đậm đến như vậy

可还是听见了你说不可能
kě hái shì tīng jiàn le nǐ shuō bù kě néng
Nhưng vẫn nghe nói em nói câu không thể được

已经十几年没下雪的上海突然飘雪
yǐ jīng shí jī nián méi xià xuě de shàng hǎi tū rán piāo xuě
Hơn mười năm qua Thượng Hải không có tuyết rơi bỗng nhiên tuyết bay ngập trời

就在你说了分手的瞬间
jiù zài nǐ shuō le fēn shǒu de shùn jiān
Ngay tại khoảnh khắc em nói câu chia tay

雪下得那么深下得那么认真
xuě xià de nà me shēn xià de nà me rèn zhēn
Sao tuyết rơi dày đến thế chân thật đến như vậy

倒映出我躺在雪中的伤痕
dǎo yìng chū wǒ tǎng zài xuě zhōng de shāng hén
Phản chiếu vết thương lòng tôi nằm giữa tuyết kia

我并不在乎自己究竟多伤痕累累
wǒ bìng bù zài hū zì jǐ jiū jìng duō shāng hén léi léi
Tôi không quan tâm tận cùng vết thương này sẽ đau thế nào

可我在乎今后你有谁陪
kě wǒ zài hū jīn hòu nǐ yǒu shéi péi
Nhưng tôi lo rằng từ này về sau ai ở bên em

音乐安静 还是爱情啊
yīn yuè ān jìng hái shì ài qíng ā
Tiếng nhạc đã tắt vẫn chính là tình yêu

一步一步吞噬着我的心
yī bù yī bù tūn shì zhe wǒ de xīn
Từng bước từng bước nuốt trọn trái tim tôi

爱上你我失去了我自己
ài shàng nǐ wǒ shī qù le wǒ zì jǐ
Yêu em rồi tôi đánh mất cả bản thân mình

爱得那么认真 爱得那么认真
ài de nà me rèn zhēn ài de nà me rèn zhēn
Yêu chân thật đến thế sâu đậm đến như vậy

可还是听见了你说不可能
kě hái shì tīng jiàn le nǐ shuō bù kě néng
Nhưng vẫn nghe nói em nói câu không thể được

已经十几年没下雪的上海突然飘雪
yǐ jīng shí jī nián méi xià xuě de shàng hǎi tū rán piāo xuě
Hơn mười năm qua Thượng Hải không có tuyết rơi bỗng nhiên tuyết bay ngập trời

就在你说了分手的瞬间
jiù zài nǐ shuō le fēn shǒu de shùn jiān
Ngay tại khoảnh khắc em nói câu chia tay

雪下得那么深下得那么认真
xuě xià de nà me shēn xià de nà me rèn zhēn
Sao tuyết rơi dày đến thế chân thật đến như vậy

倒映出我躺在雪中的伤痕
dǎo yìng chū wǒ tǎng zài xuě zhōng de shāng hén
Phản chiếu vết thương lòng tôi nằm giữa tuyết kia

我并不在乎自己究竟多伤痕累累
wǒ bìng bù zài hū zì jǐ jiū jìng duō shāng hén léi léi
Tôi không quan tâm tận cùng vết thương này sẽ đau thế nào

可我在乎今后你有谁陪
kě wǒ zài hū jīn hòu nǐ yǒu shéi péi
Nhưng tôi lo rằng từ này về sau ai ở bên em

爱得那么认真 爱得那么认真
ài de nà me rèn zhēn ài de nà me rèn zhēn
Yêu chân thật đến thế sâu đậm đến như vậy

可还是听见了你说不可能
kě hái shì tīng jiàn le nǐ shuō bù kě néng
Nhưng vẫn nghe nói em nói câu không thể được

已经十几年没下雪的上海突然飘雪
yǐ jīng shí jī nián méi xià xuě de shàng hǎi tū rán piāo xuě
Hơn mười năm qua Thượng Hải không có tuyết rơi bỗng nhiên tuyết bay ngập trời

就在你说了分手的瞬间
jiù zài nǐ shuō le fēn shǒu de shùn jiān
Ngay tại khoảnh khắc em nói câu chia tay

雪下得那么深下得那么认真
xuě xià de nà me shēn xià de nà me rèn zhēn
Sao tuyết rơi dày đến thế chân thật đến như vậy

倒映出我躺在雪中的伤痕
dǎo yìng chū wǒ tǎng zài xuě zhōng de shāng hén
Phản chiếu vết thương lòng tôi nằm giữa tuyết kia

我并不在乎自己究竟多伤痕累累
wǒ bìng bù zài hū zì jǐ jiū jìng duō shāng hén léi léi
Tôi không quan tâm tận cùng vết thương này sẽ đau thế nào

可我在乎今后你有谁陪
kě wǒ zài hū jīn hòu nǐ yǒu shéi péi
Nhưng tôi lo rằng từ này về sau ai ở bên em

爱得那么深比谁都认真
ài de nà me shēn bǐ shuí dōu rèn zhēn
Yêu sâu đậm đến thế chân thật hơn bất cứ ai

可最后还是只剩我一个人
kě zuì hòu hái shì zhī shèng wǒ yī ge rén
Nhưng cuối cùng chỉ còn sót lại một mình tôi

漫天风雪请别再把我的眼泪擦去
màn tiān fēng xuě qǐng bié zài bǎ wǒ de yǎn lèi cā qù
Gió tuyết đầy trời kia xin đừng lau đi nước mắt của tôi

毕竟那是我最爱的女人
bì jìng nà shì wǒ zuì ài de nǚ rén
Dù sao đó cũng là người con gái tôi yêu nhất

毕竟我曾是她深爱的人
bì jìng wǒ céng shì tā shēn ài de rén
Dù sao tôi cũng là người cô ấy yêu sâu đậm

Tự tin thành thạo tiếng Trung với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

Bạn cần Tư Vấn học tiếng Trung?