女儿情 Tình nhi nữ – AngelaBaby

女儿情 Tình Nhi Nữ – AngelaBaby


鸳鸯双栖蝶双飞
Yuān yāng shuāng qī dié shuāng fēi
Uyên ương cùng đậu bươm bướm cùng bay

满园春色惹人醉
Mǎn yuán chūn sè rě rén zuì
Vườn tràn đầy sắc xuân khiến lòng người say

悄悄问圣僧
Qiāo qiāo wèn shèng sēng
Nhẹ nhàng hỏi thánh tăng

女儿美不美,女儿美不美
Nǚ ér měi bù měi, nǚ ér měi bù měi
Nữ nhi có đẹp hay không, Nữ nhi có đẹp hay không

说什么王权富贵
Shuō shén me wáng quán fù guì
Nói chi đến vinh hoa phú quý

怕什么戒律清规
Pà shén me jiè lǜ qīng guī
Sợ gì giới luật thanh quy

只愿天长地久
Zhǐ yuàn tiān cháng dì jiǔ
Chỉ mong thiên trường địa cửu

与我意中人儿紧相随
Yǔ wǒ yì zhōng rén er jǐn xiāng suí
Cùng ý trung nhân của ta bên nhau không rời

爱恋伊,爱恋伊
Ài liàn yī, ài liàn yī
Người thương ơi người thương hỡi

愿今生常相随
Yuàn jīn shēng cháng xiāng suí
Nguyện cả đời mãi bên nhau

鸳鸯双栖蝶双飞
Yuān yāng shuāng qī dié shuāng fēi
Uyên ương cùng đậu bươm bướm cùng bay

满园春色惹人醉
Mǎn yuán chūn sè rě rén zuì
Vườn tràn đầy sắc xuân khiến lòng người say

悄悄问圣僧
Qiāo qiāo wèn shèng sēng
Nhẹ nhàng hỏi thánh tăng

女儿美不美,女儿美不美
Nǚ ér měi bù měi, nǚ ér měi bù měi
Nữ nhi có đẹp hay không, Nữ nhi có đẹp hay không

说什么王权富贵
Shuō shén me wáng quán fù guì
Nói chi đến vinh hoa phú quý

怕什么戒律清规
Pà shén me jiè lǜ qīng guī
Sợ gì giới luật thanh quy

只愿天长地久
Zhǐ yuàn tiān cháng dì jiǔ
Chỉ mong thiên trường địa cửu

与我意中人儿紧相随
Yǔ wǒ yì zhōng rén er jǐn xiāng suí
Cùng ý trung nhân của ta bên nhau không rời

爱恋伊,爱恋伊
Ài liàn yī, ài liàn yī
Người thương ơi người thương hỡi

愿今生常相随
Yuàn jīn shēng cháng xiāng suí
Nguyện cả đời mãi bên nhau

鸳鸯双栖蝶双飞
Yuān yāng shuāng qī dié shuāng fēi
Uyên ương cùng đậu bươm bướm cùng bay

满园春色惹人醉
Mǎn yuán chūn sè rě rén zuì
Vườn tràn đầy sắc xuân khiến lòng người say

悄悄问圣僧
Qiāo qiāo wèn shèng sēng
Nhẹ nhàng hỏi thánh tăng

女儿美不美,女儿美不美
Nǚ ér měi bù měi, nǚ ér měi bù měi
Nữ nhi có đẹp hay không, Nữ nhi có đẹp hay không

说什么王权富贵
Shuō shén me wáng quán fù guì
Nói chi đến vinh hoa phú quý

怕什么戒律清规
Pà shén me jiè lǜ qīng guī
Sợ gì giới luật thanh quy

只愿天长地久
Zhǐ yuàn tiān cháng dì jiǔ
Chỉ mong thiên trường địa cửu

与我意中人儿紧相随
Yǔ wǒ yì zhōng rén er jǐn xiāng suí
Cùng ý trung nhân của ta bên nhau không rời

爱恋伊,爱恋伊
Ài liàn yī, ài liàn yī
Người thương ơi người thương hỡi

愿今生常相随
Yuàn jīn shēng cháng xiāng suí
Nguyện cả đời mãi bên nhau

愿今生常相随
Yuàn jīn shēng cháng xiāng suí
Nguyện cả đời mãi bên nhau

Tự tin thành thạo tiếng Trung với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

Bạn cần Tư Vấn học tiếng Trung?