Mộng uyên ương hồ điệp 新鴛鴦蝴蝶夢 – Hạo Thiên

Mộng uyên ương hồ điệp 新鴛鴦蝴蝶夢 – Hạo Thiên


昨日像那东流水
Zuó rì xiàng nà dōng liú shuǐ
Ngày hôm qua như giọt nước chạy về đông

离我远去不可留
liú jīn rì luàn wǒ xīn duō fán yōu
Cứ mãi xa mà ta không thể nắm giữ

今日乱我心多烦忧
Jīn rì luàn wǒ xīn duō fán yōu
Hôm nay biết bao ưu phiền làm rối lòng ta

抽刀断水水更流
Chōu dāo duàn shuǐ shuǐ gèng liú
Rút đao chém nước nước càng chảy

举杯消愁愁更愁
Jǔ bēi xiāo chóu chóu gèng chóu
Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm

明朝清风四飘流
Míng cháo qīng fēng sì piāo liú
Gió sớm mai thổi đi bốn phương

由来只闻新人笑
Yóu lái zhǐ wén xīn rén xiào
Xưa nay chỉ thấy người nay cười

有谁听到旧人哭
Shéi tīng dào jiù rén kū
Có ai nghe thấy tiếng người xưa khóc

爱情两个字好辛苦
Ài qíng liǎng gè zì hǎo xīn kǔ
Hai chữ ái tình đầy cay đắng

是要问一个明白
Shì yào wèn yī gè míng bái
Muốn hỏi rõ một câu

还是要装作糊涂
Hái shì yào zhuāng zuò hú tú
Hay là muốn giả ngây ngô

知多知少难知足
Zhīd uō zhī shǎo nán zhī zú
Biết ít biết nhiều khó mà biết cho đủ

看似个鸳鸯蝴蝶
Kàn shì gè yuān yāng hú dié
Giống như đôi uyên ương hồ điệp

不应该的年代
Bù yìng gāi de nián dài
Trong những năm tháng gian truân

可是谁又能摆脱人世间的悲哀
Kě shì shéi yòu néng bǎi tuō rén shì jiān de bēi āi
Là ai có thể thoát khỏi nỗi khổ của nhân thế

花花世界鸳鸯蝴蝶
Huā huā shì jiè yuān yāng hú dié
Đôi uyên ương hồ điệp giữa thế gian đầy hương hoa

在人间已是癫
Zài rén jiān yǐ shì diān
Tồn tại nơi nhân thế đã là điều diệu kỳ

何苦要上青天
Hé kǔ yào shàng qīng tiān
Đâu cần phải bay lên tận trời xanh

不如温柔同眠
Bù rú wēn róu tóng mián
Chi bằng hãy cứ nhẹ nhàng ngủ yên

昨日像那东流水
Zuó rì xiàng nà dōng liú shuǐ
Ngày hôm qua như giọt nước chạy về đông

离我远去不可留
liú jīn rì luàn wǒ xīn duō fán yōu
Cứ mãi xa mà ta không thể nắm giữ

今日乱我心多烦忧
Jīn rì luàn wǒ xīn duō fán yōu
Hôm nay biết bao ưu phiền làm rối lòng ta

抽刀断水水更流
Chōu dāo duàn shuǐ shuǐ gèng liú
Rút đao chém nước nước càng chảy

举杯消愁愁更愁
Jǔ bēi xiāo chóu chóu gèng chóu
Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm

明朝清风四飘流
Míng cháo qīng fēng sì piāo liú
Gió sớm mai thổi đi bốn phương

由来只闻新人笑
Yóu lái zhǐ wén xīn rén xiào
Xưa nay chỉ thấy người nay cười

有谁听到旧人哭
Shéi tīng dào jiù rén kū
Có ai nghe thấy tiếng người xưa khóc

爱情两个字好辛苦
Ài qíng liǎng gè zì hǎo xīn kǔ
Hai chữ ái tình đầy cay đắng

是要问一个明白
Shì yào wèn yī gè míng bái
Muốn hỏi rõ một câu

还是要装作糊涂
Hái shì yào zhuāng zuò hú tú
Hay là muốn giả ngây ngô

知多知少难知足
Zhīd uō zhī shǎo nán zhī zú
Biết ít biết nhiều khó mà biết cho đủ

看似个鸳鸯蝴蝶
Kàn shì gè yuān yāng hú dié
Giống như đôi uyên ương hồ điệp

不应该的年代
Bù yìng gāi de nián dài
Trong những năm tháng gian truân

可是谁又能摆脱人世间的悲哀
Kě shì shéi yòu néng bǎi tuō rén shì jiān de bēi āi
Là ai có thể thoát khỏi nỗi khổ của nhân thế

花花世界鸳鸯蝴蝶
Huā huā shì jiè yuān yāng hú dié
Đôi uyên ương hồ điệp giữa thế gian đầy hương hoa

在人间已是癫
Zài rén jiān yǐ shì diān
Tồn tại nơi nhân thế đã là điều diệu kỳ

何苦要上青天
Hé kǔ yào shàng qīng tiān
Đâu cần phải bay lên tận trời xanh

不如温柔同眠
Bù rú wēn róu tóng mián
Chi bằng hãy cứ nhẹ nhàng ngủ yên

看似个鸳鸯蝴蝶
Kàn shì gè yuān yāng hú dié
Giống như đôi uyên ương hồ điệp

不应该的年代
Bù yìng gāi de nián dài
Trong những năm tháng gian truân

可是谁又能摆脱人世间的悲哀
Kě shì shéi yòu néng bǎi tuō rén shì jiān de bēi āi
Là ai có thể thoát khỏi nỗi khổ của nhân thế

花花世界鸳鸯蝴蝶
Huā huā shì jiè yuān yāng hú dié
Đôi uyên ương hồ điệp giữa thế gian đầy hương hoa

在人间已是癫
Zài rén jiān yǐ shì diān
Tồn tại nơi nhân thế đã là điều diệu kỳ

何苦要上青天
Hé kǔ yào shàng qīng tiān
Đâu cần phải bay lên tận trời xanh

不如温柔同眠
Bù rú wēn róu tóng mián
Chi bằng hãy cứ nhẹ nhàng ngủ yên

Tự tin thành thạo tiếng Trung với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

Bạn cần Tư Vấn học tiếng Trung?