Liệu âm hán việt trong tiếng Trung luôn đúng.

Tuy nói từ vựng tiếng Trung có nhiều từ được dịch sang âm hán việt nhưng học tiếng Trung qua âm hán việt cần lưu ý các từ sau:

Hán việt : Đại gia  ≠ Tiếng Việt : Mọi người.
.
Hán việt : Cổ tích  ≠ Tiếng Việt : di tích lịch sử.
.
Hán việt : Giáo sư  ≠ Tiếng Việt : Giáo viên.
.
Hán việt : Kĩ xảo  ≠ Tiếng Việt : Kĩ năng.
.
Hán việt : Báo thù  ≠ Tiếng Việt : Thù lao.
.
Hán việt : Bác sĩ ≠ Tiếng Việt : Tiến sĩ.
.
Hán việt : Khốn nạn ≠ Tiếng Việt : Khó khăn.
.
Hán việt : Bất quá ≠ Tiếng Việt : Nhưng mà.
.
Hán việt : Chu vi  ≠ Tiếng Việt  : Xung quanh.
.
Hán việt : Bí Thư ≠ Tiếng Việt : Thư ký.
.
Hán việt : Biểu tình ≠ Tiếng Việt : Tình cảm.
.
Hán việt : Tự kỉ  ≠ Tiếng Việt : Bản thân.
.
Tự tin thành thạo tiếng Trung với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

Bạn cần Tư Vấn học tiếng Trung?