bpmf 歌— Bài hát tiếng Trung về Thanh Mẫu và Vận Mẫu

Lời bài hát

hình âm nhạc

b p m f d t n l

g k h j q x

zh ch sh r 

z c s

zh ch sh r 

z c s

这是汉语声母歌。

zhè shì hànyǔ shēngmǔ gē.

Đây là bài hát về thanh mẫu.

好朋友一起唱歌。

Hǎo péngyǒu yīqǐ chànggē.

Chúng ta cùng nhau hát nhé.

a o e i u ü

这是汉语韵母歌。

zhè shì hànyǔ yùnmǔ gē.

Đây là bài hát về vận mẫu

a o e i u ü

a o e i u ü

这是汉语韵母歌。

zhè shì hànyǔ yùnmǔ gē.

Đây là bài hát về vận mẫu

好朋友一起唱歌。

Hǎo péngyǒu yīqǐ chànggē.

Chúng ta cùng nhau hát nhé.

Tham khảo thêm: https://webtiengtrung.com/hoc-ve-cach-phat-am-tieng-trung/

 

 

Tự tin thành thạo tiếng Trung với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

Bạn cần Tư Vấn học tiếng Trung?