Bài hát Kiêu Ngạo – 骄傲

Lời bài hát  Kiêu Ngạo – 骄傲

太多的太重的太残忍的话

tài duō de tài zhòng de tài cánrěn · dehuà

Những lời ấy quá dư thừa, quá nặng nề, quá tàn nhẫn

没纠缠是你的理由太假

méi jiūchán shì nǐ de lǐyóu tài jiǎ

Chẳng níu kéo, cái cớ của em quá giả tạo rồi

我觉得你大可不必说的天花乱坠

wǒ juéde nǐ dà kě bú bì shuō de tiānhuāluànzhuì

Tôi cảm thấy em đâu cần quanh co dài dòng

是天使是魔鬼都没有绝对

shì tiānshǐ shì móguǐ dōu méi yǒu juéduì

Là thiên sứ hay ma quỷ cũng chẳng hoàn toàn tuyệt đối

没想的没说的都请收起吧

méi xiǎng de méi shuō de dōu qǐng shōu qǐ ba

Điều chưa nghĩ, chưa nói đều rút lại thôi

你扮演的角色更可悲吗

nǐ bànyǎn de juésè gèng kěbēi ma

Vai diễn mà em đóng phải chăng càng đáng thương sao

放弃的就大可不必再争辩是非

fàngqì de jiù dà kěbù bì zài zhēngbiàn shìfēi

Đã từ bỏ thì đâu cần thị phi tranh chấp

放下的就请你烧的干脆

fàngxià de jiù qǐng nǐ shāo de gāncuì

Đã buông tay thì xin em cứ thiêu rụi cho dứt khoát

Điệp khúc bài hát tiếng Trung Kiêu ngạo

你的一字一句犹如刀疤划心上

nǐ de yī zì yī jù yóurú dāo bā huá xīn shàng

Từng câu từng chữ em nói tựa như dao cứa vào tim

我的一举一动随你改变多荒唐

wǒ de yījǔ yīdòng suí nǐ gǎibiàn duō huāngtáng

Từng hành động của tôi đổi thay theo em đến hoang đường

任你肆意玩弄从没去想

rèn nǐ sìyì wánnòng cóng méi qù xiǎng

Mặc em tùy ý bỡn cợt, chưa một lần so đo

你是有多嚣张

nǐ shì yǒu duō xiāozhāng

em kiêu ngạo bao nhiêu

我的心脏脉搏为你跳动为你狂

wǒ de xīnzàng màibó wèi nǐ tiàodòng wèi nǐ kuáng

Nhịp đập trái tim vì em dồn dập, vì em điên cuồng

你说我真的多余不如离开流浪

nǐ shuō wǒ zhēn de duōyú bùrú líkāi liúlàng

Em bảo tôi là kẻ dư thừa, chi bằng rời đi lưu lạc

都怪我没治愈我的伤

dōu guài wǒ méi zhì yù wǒ de shāng

Đều tại tôi chẳng để vết thương hồi phục


没想的没说的都请收起吧

méi xiǎng de méi shuō de dōu qǐng shōu qǐ ba

Điều chưa nghĩ, chưa nói đều rút lại thôi

你扮演的角色更可悲吗

nǐ bànyǎn de juésè gèng kěbēi ma

Vai diễn mà em đóng phải chăng càng đáng thương sao

放弃的就大可不必再争辩是非

fàngqì de jiù dà kěbù bì zài zhēngbiàn shìfēi

Đã từ bỏ thì đâu cần thị phi tranh chấp

放下的就请你烧的干脆

fàngxià de jiù qǐng nǐ shāo de gāncuì

Đã buông tay thì xin em cứ thiêu rụi cho dứt khoát

你的一字一句犹如刀疤划心上

nǐ de yī zì yī jù yóurú dāo bā huá xīn shàng

Từng câu từng chữ em nói tựa như dao cứa vào tim

我的一举一动随你改变多荒唐

wǒ de yījǔ yīdòng suí nǐ gǎibiàn duō huāngtáng

Từng hành động của tôi đổi thay theo em đến hoang đường

任你肆意玩弄从没去想

rèn nǐ sìyì wánnòng cóng méi qù xiǎng

Mặc em tùy ý bỡn cợt, chưa một lần so đo

你是有多嚣张

nǐ shì yǒu duō xiāozhāng

em kiêu ngạo bao nhiêu

我的心脏脉搏为你跳动为你狂

wǒ de xīnzàng màibó wèi nǐ tiàodòng wèi nǐ kuáng

Nhịp đập trái tim vì em dồn dập, vì em điên cuồng

你说我真的多余不如离开流浪

nǐ shuō wǒ zhēn de duōyú bùrú líkāi liúlàng

Em bảo tôi là kẻ dư thừa, chi bằng rời đi lưu lạc

都怪我没治愈我的伤

dōu guài wǒ méi zhì yù wǒ de shāng

Đều tại tôi chẳng để vết thương hồi phục

Điệp khúc

你的一字一句犹如刀疤划心上

nǐ de yī zì yī jù yóurú dāo bā huá xīn shàng

Từng câu từng chữ em nói tựa như dao cứa vào tim

我的一举一动随你改变多荒唐

wǒ de yījǔ yīdòng suí nǐ gǎibiàn duō huāngtáng

Từng hành động của tôi đổi thay theo em đến hoang đường

任你肆意玩弄从没去想

rèn nǐ sìyì wánnòng cóng méi qù xiǎng

Mặc em tùy ý bỡn cợt, chưa một lần so đo

你是有多嚣张

nǐ shì yǒu duō xiāozhāng

em kiêu ngạo bao nhiêu

我的心脏脉搏为你跳动为你狂

wǒ de xīnzàng màibó wèi nǐ tiàodòng wèi nǐ kuáng

Nhịp đập trái tim vì em dồn dập, vì em điên cuồng

你说我真的多余不如离开流浪

nǐ shuō wǒ zhēn de duōyú bùrú líkāi liúlàng

Em bảo tôi là kẻ dư thừa, chi bằng rời đi lưu lạc

都怪我没治愈我的伤

dōu guài wǒ méi zhì yù wǒ de shāng

Đều tại tôi chẳng để vết thương hồi phục