Từ vựng tiếng Trung miêu tả ngoại hình

Miêu tả ngoại hình bằng tiếng trung, bạn sẽ gặp trở ngại nếu không có Từ vựng tiếng Trung Miêu Tả Ngoại Hình nên hãy cung cấp thêm vốn từ vựng để có thể miêu tả một người dễ dàng hơn và giao tiếp tốt hơn.

1. Mặt tròn: 苹果脸 Píng guǒ liǎn
2. Mặt búp bê: 娃娃脸 wá wa liǎn
3. Mặt trái xoan: 鸭蛋脸 yā dān liǎn
4. Mặt chữ điền: 四方脸 sì fāng liǎn
5. Mặt dài 长方脸: Cháng fāng liǎn
6. Mặt nhọn 尖脸: Jiān liǎn
7. Mắt háo sắc: 色鬼眼 sè guǐ yǎn
8. Yiểu điệu: 纤细 Qiān xì
9. Thon thả: 苗条 miáo tiào
10. Tóc dài chấm vai: 披肩长 pījiān zhǎng

Từ vựng tiếng Trung về miêu tả ngoại hình

11. Tóc đuôi ngựa: 马尾 mǎ wěi
12. Tóc bổ đôi: 分头 Fēn tóu
13. Tóc đen: 乌黑头发 wū hēi tóu fā
14. Tóc nâu: 棕色头发 Zōng sè tóu fā
15. Mày lá liễu: 柳叶眉 liǔyě méi
16. Mắt 2 mí: 双眼皮 Shuāng yǎn pí

17. Mắt 1 mí: 单眼皮 Dān yǎn pí
18. Mắt bồ câu: 弹子眼 Dàn zi yǎn
19. Tướng mạo: 相貌 Xiàng mào
20. Đanh đá: 泼辣 pō là

Từ vựng tiếng Trung về chủ đề ngoại hình

21. Vóc dáng: 个字 gē zi
22. Dịu dàng: 温柔 Wēn róu
23. Mũi hếch: 扁鼻 Biǎn bǐ
24. Mắt lác: 斗眼 Dòu yǎn
25. Hiền lành: 善良 Shàn liáng
26. Cao: 高 Gāo
27. Thấp: 矮 Ǎi
28. Béo: 胖 Pàng
29. Gầy: 瘦 Shòu

Tham khảo:
Từ vựng tiếng Trung về Vật Liệu Xây Dựng
Từ vựng tiếng Trung về môn Tennis
Từ vựng Tiếng Trung về Cứu Hỏa

Tự tin thành thạo tiếng Trung với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

Bạn cần Tư Vấn học tiếng Trung?