Khi nào dùng 一 [yi] và 幺 [yao], 二 [er] và 两 [liang].

Yāo:1

  Liǎng :2

十   Shí:10

百  Bǎi:100

Qiān :1,000

万  Wàn :10,000

十万  Shí wàn:100,000

一百万  Yībǎi wàn:1 trệu

一千万  yīqiān wàn:10 triệu

一亿   yī yì:100 triệu

十亿  shí yì:1 tỷ

一百亿  yībǎi yì :10 tỷ

一千亿  yīqiān yì :100 tỷ

一万亿  yī wàn yì:1000 tỷ

Vd: 11:十一

123:一百二十三

1,234 :一千二百三十四

12,345:一万二千三百四十五

123,456:十二万三千四百五十六

1,234,567:一百二十三万四千五百六十七

[Yi ]và 幺 [yao]

1. Khi đoc số điện thoại thì 1 được phát âm là [yao]

Vd: 0981…= Líng jiǔbā yāo...

2.Khi đọc số địa chỉ nhà phát âm là [yao]

Vd: 1234号= Yāo èrsānsì

3 .Khi đọc số phòng phát âm là [yao]

Vd: 123号= Yāo èrsān hào

4.Khi đọc một dãy số dài nào đó… 1 phát âm là [yao]

Vd:  số PIN, số mã vạch, số chứng minh thư…

5.Với những trường hợp trên, mặc dù đọc là [yao] nhưng khi gõ phím ra chữ hán 一, vẫn phải gõ [yi]

6.Những trường hợp còn lại đọc là [yi]

Trong các câu văn, trong thành ngữ, trong số tiền, trong ngày tháng,.. đều đọc là [yi]  (lưu ý cách biến điệu)

[Er] và 两 [liang]

1. Trước lượng từ dùng [liang]

Vd: 两个人Liǎng gèrén:hai người.

2. Khi đếm số 123 thì dùng [er]

Vd: 一,二,三…

3. Khi nói về số thứ tự, số tháng ngày trong tuần thì dùng [er]

Vd: 第二,星期二,二月

4. Khi nói về khoảng thời gian 2 ngày/ tháng/ năm thì dùng [liang]

5. Khi đọc con số “2” thì dùng [er]

Vd: 09212= Líng jiǔ’èr yāo èr

6. Trước 十dùng [er] không dùng [liang]

Vd: 260,000= Èrshíliù wàn (二十六万)

7. Trước 百,千,万,亿 thường dùng 两 trong văn nói trong văn bản quan trọng thì dùng 二

Vd: 20,000 = 两万 = 二万

      1200 = 一千两百万 = 一千二百万

Lưu ý dùng ( yi一)

1. Trong hợp đồng, văn bản quan trọng…trước 十luôn có 一。

3310 = 三千三百一十 (Sānqiān sānbǎi yīshí)

2. Trong khẩu ngữ, trong các giấy tờ quan trọng,…từ 10 đến 19, trước 十 không có 一。

1000000 = 十万 (Shí wàn)

3. Khi nói (linh mười -lẻ mười) phải có 一 trước 十。

1010 = 一千零一十 (Yīqiān líng yīshí )

4. Khi đọc phần trăm không có 一 trước 百。

30% = 百分之三十 không dùng 一百分之三十

xem thêm:https://webtiengtrung.com/cach-chuyen-so-sang-chu-trong-tieng-trung/

Tự tin thành thạo tiếng Trung với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

Bạn cần Tư Vấn học tiếng Trung?