Gặp người đúng lúc 刚好遇见你 – Cao Tiến 高进

Gặp người đúng lúc 刚好遇见你 – Cao Tiến 高进


Lời bài hát Găp người đúng lúc

我们哭了我们笑着
Wǒ men kū le wǒ men xiào zhe
Chúng ta đã cùng khóc Chúng ta đã cùng cười

我们抬头望天空
wǒ men tái tóu wàng tiān kōng
Chúng ta đã từng ngẩng cao đầu nhìn bầu trời

星星还亮着几颗
xīng xīng hái liàng zhe jǐ kē
Những vì sao vẫn lấp lánh trên cao

我们唱着 时间的歌
wǒ men chàng zhe shí jiān de gē
Chúng ta đã cùng hát bài hát của thời gian

才懂得相互拥抱
cái dǒng dé xiāng hù yǒng bào
Vậy mới hiểu được cái ôm

到底是为了什么
dào dǐ shì wèi le shén me
Cuối cùng là vì điều gì

因为我刚好遇见你
yīn wèi wǒ gāng hǎo yù jiàn nǐ
Bởi vì tôi đã gặp được người đúng lúc

留下足迹才美丽
liú xià zú jì cái měi lì
Nên mới có thể lưu giữ những kỷ niệm tươi đẹp

风吹花落泪如雨
fēng chuī huā luò lèi rú yǔ
Gió thổi hoa rơi nước mắt như mưa

因为不想分离
yīn wéi bù xiǎng fēn lí
Chỉ vì không muốn chia tay

因为刚好遇见你
yīn wèi gāng hǎo yù jiàn nǐ
Bởi vì tôi đã gặp được người đúng lúc

留下十年的期许
liú xià shí nián de qí xǔ
Lưu giữ mười năm chờ đợi

如果再相遇
rú guǒ zài xiāng yù
Nếu như có gặp lại nhau

我想我会记得你
wǒ xiǎng wǒ huì jì dé nǐ
Có lẽ tôi vẫn sẽ nhớ người

我们哭了我们笑着
Wǒ men kū le wǒ men xiào zhe
Chúng ta đã cùng khóc Chúng ta đã cùng cười

我们抬头望天空
wǒ men tái tóu wàng tiān kōng
Chúng ta đã từng ngẩng cao đầu nhìn bầu trời

星星还亮着几颗
xīng xīng hái liàng zhe jǐ kē
Những vì sao vẫn lấp lánh trên cao

我们唱着 时间的歌
wǒ men chàng zhe shí jiān de gē
Chúng ta đã cùng hát bài hát của thời gian

才懂得相互拥抱
cái dǒng dé xiāng hù yǒng bào
Vậy mới hiểu được cái ôm

到底是为了什么
dào dǐ shì wèi le shén me
Cuối cùng là vì điều gì

因为我刚好遇见你
yīn wèi wǒ gāng hǎo yù jiàn nǐ
Bởi vì tôi đã gặp được người đúng lúc

留下足迹才美丽
liú xià zú jì cái měi lì
Nên mới có thể lưu giữ những kỷ niệm tươi đẹp

风吹花落泪如雨
fēng chuī huā luò lèi rú yǔ
Gió thổi hoa rơi nước mắt như mưa

因为不想分离
yīn wéi bù xiǎng fēn lí
Chỉ vì không muốn chia tay

因为刚好遇见你
yīn wèi gāng hǎo yù jiàn nǐ
Bởi vì tôi đã gặp được người đúng lúc

留下十年的期许
liú xià shí nián de qí xǔ
Lưu giữ mười năm chờ đợi

如果再相遇
rú guǒ zài xiāng yù
Nếu như có gặp lại nhau

我想我会记得你
wǒ xiǎng wǒ huì jì dé nǐ
Có lẽ tôi vẫn sẽ nhớ người

因为我刚好遇见你
yīn wèi wǒ gāng hǎo yù jiàn nǐ
Bởi vì tôi đã gặp được người đúng lúc

留下足迹才美丽
liú xià zú jì cái měi lì
Nên mới có thể lưu giữ những kỷ niệm tươi đẹp

风吹花落泪如雨
fēng chuī huā luò lèi rú yǔ
Gió thổi hoa rơi nước mắt như mưa

因为不想分离
yīn wéi bù xiǎng fēn lí
Chỉ vì không muốn chia tay

因为刚好遇见你
yīn wèi gāng hǎo yù jiàn nǐ
Bởi vì tôi đã gặp được người đúng lúc

留下十年的期许
liú xià shí nián de qí xǔ
Lưu giữ mười năm chờ đợi

如果再相遇
rú guǒ zài xiāng yù
Nếu như có gặp lại nhau

我想我会记得你
wǒ xiǎng wǒ huì jì dé nǐ
Có lẽ tôi vẫn sẽ nhớ người

因为我刚好遇见你
yīn wèi wǒ gāng hǎo yù jiàn nǐ
Bởi vì tôi đã gặp được người đúng lúc

留下足迹才美丽
liú xià zú jì cái měi lì
Nên mới có thể lưu giữ những kỷ niệm tươi đẹp

风吹花落泪如雨
fēng chuī huā luò lèi rú yǔ
Gió thổi hoa rơi nước mắt như mưa

因为不想分离
yīn wéi bù xiǎng fēn lí
Chỉ vì không muốn chia tay

因为刚好遇见你
yīn wèi gāng hǎo yù jiàn nǐ
Bởi vì tôi đã gặp được người đúng lúc

留下十年的期许
liú xià shí nián de qí xǔ
Lưu giữ mười năm chờ đợi

如果再相遇
rú guǒ zài xiāng yù
Nếu như có gặp lại nhau

我想我会记得你
wǒ xiǎng wǒ huì jì dé nǐ
Có lẽ tôi vẫn sẽ nhớ người

Tự tin thành thạo tiếng Trung với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

Bạn cần Tư Vấn học tiếng Trung?