Các câu tiếng Trung Thương Mại Thông Dùng

Khi việc giao lưu buôn bán giữa Trung Quốc và Việt Nam ngày càng phát triển, đồng thời các công ty xí nghiệp Trung Quốc đang dần mọc lên và phát triển mạnh mẽ cho thấy nhu cầu sử dụng tiếng Trung thương mại ngày càng nhiều. Vì vậy hãy cùng Trung tâm Ngoại Ngữ NewSky tìm hiểu về từ vựng tiếng Trung thương mại qua bài viết dưới đây nhé!

 

TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG THƯƠNG MẠI 

 1. 世界市場 /Shìjiè shìchǎng/ thị trường thế giới
 2. 海外市場 /Hǎiwài shìchǎng/ thị trường ngoài nước
 3. 船籍港 /Chuánjí gǎng/ cảng đăng ký / tàu thuyền /
 4. 進口市場 /Jìnkǒu shìchǎng/ thị trường nhập khẩu
 5. 出口貨物 /Chūkǒu huòwù/ hàng xuất khẩu
 6. 進口商品 /Jìnkǒu shāngpǐn/ hàg hóa nhập khẩu
 7. 出口商品 /Chūkǒu shāngpǐn/ hàng hóa xuất khẩu
 8. 進口貨物 /Jìnkǒu huòwù/ hàng nhập khẩu
 9. 邊境貿易中心 /Biānjìng màoyì zhōngxīn/ trung tâm mậu dịch biên giới
 10. 商品交易會 /Shāngpǐn jiāoyì huì/ hội chợ giao dịch hàng hóa
 11. 進口稅 /Jìnkǒu shuì/ thuế nhập khẩu
 12. 出口稅 /Chūkǒu shuì/ thuế xuất khẩu
 13. 當地製造的 /Dāngdì zhìzào de/ sản xuất ngay tại chỗ
 14. 货物保管费 /Huòwù bǎoguǎn fèi / phí bảo quản hàng hóa
 15. 特產品 /Tè chǎnpǐn/ đặc sản
 16. 土產品 /Tǔ chǎnpǐn/ thổ sản
 17. 農產品 /Nóngchǎnpǐn/ nông sản
 18. 畜產品 /Xù chǎnpǐn/ hàng súc sản
 19. 出口的製造品 /Chūkǒu de zhìzào pǐn/ hàng sản xuất để xuất khẩu
 20. 工藝美術品 /Gōngyì měishù pǐn/ hàng thủ công mỹ nghệ
 21. 出口市場 /Chūkǒu shìchǎng/ thị trường xuất khẩu
 22. 世界貿易中心 /Shìjiè màoyì zhōngxīn/ trung tâm mậu dịch thế giới
 23. 國際貿易中心 /Guójì màoyì zhōngxīn/ trung tâm mậu dịch quốc tế
 24. 貿易中心 /Màoyì zhōngxīn/ trung tâm thương mại
 25. 外貿中心 /Wàimào zhōngxīn/ trung tâm ngoại thương
 26. 外貿合同 /Wàimào hétóng/ hợp đồng ngoại thương
 27. 货物运费 /Huòwù yùnfèi / phí vận chuyển hàng hóa
 28. 商品檢驗費 /Shāngpǐn jiǎnyàn fèi/ lệ phí kiểm nghiệm hàng hóa
 29. 购货合同 /Sīchóu dìnghuò dān / hợp đồng mua hàng
 30. 外國商品 /Wàiguó shāngpǐn/ hàng ngoại
 31. 重工業品 /Zhònggōngyè pǐn/ hàng công nghiệp nặng
 32. 輕工業品 /Qīnggōngyè pǐn/ hàng công nghiệp nhẹ
 33. 礦產品 /Kuàng chǎnpǐn/ hàng khoáng sản
 34. 過境貨物 /Guòjìng huòwù/ hàng quá cảnh
 35. 進口商品目錄 /Jìnkǒu shāngpǐn mùlù/ danh mục hàng hóa nhập khẩu
 36. 進口方式 /Jìnkǒu fāngshì/ phươg thức nhập khẩu
 37. 進口項目 /Jìnkǒu xiàngmù/ hạng mục nhập khẩu
 38. 免稅進口 /Miǎnshuì jìnkǒu/ nhập khẩu miễn thuế
 39. 間接進口 /Jiànjiē jìnkǒu/ gián tiếp nhập khẩu
 40. 直接進口 /Zhíjiē jìnkǒu/ trực tiếp nhập khẩu
 41. 進口額 /Jìnkǒu é/ mức nhập khẩu
 42. 進口許可證 /Jìnkǒu xǔkě zhèng/ giấy phép nhập khẩu
 43. 出口項目 /Chūkǒu xiàngmù/ hạng mục xuất khẩu
 44. 進口總值 /Jìnkǒu zǒng zhí/ tổng giá trị nhập khẩu
 45. 入超 /Rù chāo/ nhập siêu
 46. 出超 /Chū chāo/ xuất siêu
 47. 報價 /Bàojià/ báo giá
 48. 商品價格 /Shāngpǐn jiàgé/ giá cả hàng hóa
 49. 定價 /Dìngjià/ định giá
 50. 定单 /Dìngdān / đơn đặt hàng
 51. 優惠價格 /Yōuhuì jiàgé/ giá ưu đãi
 52. 數量 /Shùliàng/ số lượng
 53. 商品檢驗 /Shāngpǐn jiǎnyàn/ kiểm nghiệm hàng hóa
 54. 品質 /Zhìliàng/ chất lượng
 55. 支付方式/Zhīfù fāngshì /phương thức chi trả
 56. 现金支付/Xiànjīn zhīfù /chi trả bằng tiền mặt
 57. 信用支付/Xìnyòng zhīfù /chi trả bằng tín dụng
 58. 易货支付/Yì huò zhīfù /chi trả bằng đổi hàng
 59. 支付货币/Zhīfù huòbì /tiền đã chi trả

 

CÁC MẪU CÂU CƠ BẢN TRONG GIAO TIẾP THƯƠNG MẠI 

 

Hợp đồng này sắp hết hạn rồi bạn hỏi xem công ty của bạn có muốn ký tiếp không ?
这个合同快到期了 ,你问问你的公司看还想再签吗 ?
Hợp đồng bây giờ đã ký rồi , giá cả cũng bàn bạc xong rồi , tại sao các bạn lại nói không lấy nữa ?
合同现在已经签了 ,价格已经谈好了 ,那为什么你们又不拿了 ?
Tôi có hàng , bạn có khách , tại sao chúng ta không hợp tác với nhau.
我有货 ,你有客人 ,为什么我们不一起合作了.
Hàng các bạn có thể chia làm 2 lần thanh toán , lần đầu thanh toán cho chúng tôi 50 % , lần sau thanh toán nốt 50 % còn lại .
你们的货可以分成两次付款 ,第一次的货款付百分之 50 ,第二次付百分之 50剩下
Tôi là khách hàng quen lâu năm của các bạn , mà không thể ưu đãi thêm 1 chút sao ?
我是你们多年的老客户 ,就不能再优惠点吗 ?
Bạn cần phải theo sát hạng mục này từng giây từng phút bởi vì hạng mục này rất quan trọng đối với chúng ta .
你需要时刻都跟进这个项目因为这个项目对我们公司很重要 。
Nếu như tính thuế suất theo năm thì tính bao nhiêu tiền 1 năm ? Mỗi năm công ty các bạn cần nộp bao nhiều thuế cho nhà nước ?
如果按照年稅那多少钱一年 ?每年你们公司给国家交多少税 ?

 

Hy vọng những thông tin trên có thể giúp bạn trau dồi và hiểu rõ hơn về tiếng Trung thương mại để áp dụng trong công việc và đời sống. Ngoài ra Trung tâm ngoại ngữ NewSky còn có các khóa học tiếng Trung từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Tự tin thành thạo tiếng Trung với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

Bạn cần Tư Vấn học tiếng Trung?