世上只有妈妈好 — Trên Thế Gian Mẹ Là Người Tuyệt Vời Nhất

世上只有妈妈好

♥♥♥

世上只有妈妈好

Shìshàng zhǐyǒu māma hǎo

Trên thế gian này mẹ là người tuyệt vời nhất

有妈的孩子像块宝

Yǒu mā de háizi xiàng kuài bǎo

Đứa trẻ có mẹ giống như báu vật

投进了妈妈的怀抱

tóu jìnle māmā de huáibào

Nằm trong vòng tay của mẹ

幸福享不了

Xìngfú xiǎng bùliǎo

Hạnh phúc đến nhường nào

世上只有妈妈好

Shìshàng zhǐyǒu māma hǎo

Trên thế gian này mẹ là người tuyệt vời nhất

有妈的孩子像块宝

Yǒu mā de háizi xiàng kuài bǎo

Đứa trẻ có mẹ giống như báu vật

投进了妈妈的怀抱

tóu jìnle māma de huáibào

Nằm trong vòng tay của mẹ

幸福享不了

Xìngfú xiǎng bùliǎo

Hạnh phúc đến nhường nào

世上只有妈妈好

Shìshàng zhǐyǒu māma hǎo

Trên thế gian này mẹ là người tuyệt vời nhất

没妈的孩子像根草

Méi mā de háizi xiàng gēn cǎo

Đứa trẻ không có mẹ như ngọn cỏ

离开妈妈的怀抱

Líkāi māmā de huáibào

Rời xa vòng tay của mẹ

幸福哪里找

Xìngfú nǎli zhǎo

Biết tìm hạnh phúc ở nơi nào?

 

Tự tin thành thạo tiếng Trung với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

Bạn cần Tư Vấn học tiếng Trung?