NIÊN LUÂN 年轮 – TRƯƠNG BÍCH THẦN 张碧晨

Lời bài hát Niên Luân 年轮

圆圈勾勒成指纹

yuánquān gōulè chéng zhǐwén

Vòng tròn phác họa nên vân tay

印在我的嘴唇

yìn zài wǒ de zuǐchún

In lên dấu vết trên môi ta

回忆苦涩的吻痕是树根

huíyì kǔsè de wěn hén shì shù gēn

Rễ nhung nhớ ăn sâu, từng dấu hôn đầy chua xót

春去秋来的茂盛

chūn qù qiū lái de màoshèng

Xuân đi thu đến tán cây tươi tốt

却遮住了黄昏

què zhē zhùle huánghūn

Phủ lấp ánh hoàng hôn

寒夜剩我一个人等清晨

hán yè shèng wǒ yīgè rén děng qīngchén

Đêm đen lạnh giá, ta lẻ loi chờ chàng đến hừng đông

世间最毒的仇恨

shìjiān zuì dú dí chóuhèn

Oán hận sâu đậm nhất thế gian

是有缘却无分

shì yǒuyuán què wú fēn

là hữu duyên vô phận

可惜你从未心疼我的笨

kěxí nǐ cóng wèi xīnténg wǒ de bèn

Tiếc thay chàng chưa từng đau lòng ta ngốc

荒草丛生的青春

huāngcǎo cóngshēng de qīngchūn

Thanh xuân như cỏ dại mạnh mẽ sinh trưởng

倒也过得安稳

dào yěguò dé ānwěn

Nhưng cũng thật an tĩnh

代替你陪着我的是年轮

dàitì nǐ péizhe wǒ de shì nián lún

Niên luân thay chàng ở cạnh ta

数着一圈圈年轮

shùzhe yī quān quān nián lún

Tính một vòng lại một vòng niên luân

我认真将心事都封存

wǒ rènzhēn jiāng xīnshì dōu fēngcún

Ta cẩn thận phong ấn tâm tư

密密麻麻是我的自尊

mìmimámá shì wǒ de zìzūn

Phủ kín cùng với tự tôn của ta

修改一次次离分

xiūgǎi yīcì cì lí fēn

Chắp vá rồi lại phân ly

我承认曾幻想过永恒

wǒ chéngrèn céng huànxiǎngguò yǒnghéng

Ta thừa nhận ta đã từng mộng ước về vĩnh hằng

可惜从没人陪我演这剧本

kěxí cóng méi rén péi wǒ yǎn zhè jùběn

Tiếc thay chàng chưa từng diễn vở kịch này với ta

圆圈勾勒成指纹

yuánquān gōulè chéng zhǐwén

Vòng tròn phác họa nên vân tay

印在我的嘴唇

yìn zài wǒ de zuǐchún

In lên dấu vết trên môi ta

回忆苦涩的吻痕是树根

huíyì kǔsè de wěn hén shì shù gēn

Rễ nhung nhớ ăn sâu, từng dấu hôn đầy chua xót

春去秋来的茂盛

chūn qù qiū lái de màoshèng

Xuân đi thu đến tán cây tươi tốt

却遮住了黄昏

què zhē zhùle huánghūn

Phủ lấp ánh hoàng hôn

寒夜剩我一个人等清晨

hán yè shèng wǒ yīgè rén děng qīngchén

Đêm đen lạnh giá, ta lẻ loi chờ chàng đến hừng đông

世间最毒的仇恨

shìjiān zuì dú dí chóuhèn

Oán hận sâu đậm nhất thế gian

是有缘却无分

shì yǒuyuán què wú fēn

là hữu duyên vô phận

可惜你从未心疼我的笨

kěxí nǐ cóng wèi xīnténg wǒ de bèn

Tiếc thay chàng chưa từng đau lòng ta ngốc

荒草丛生的青春

huāngcǎo cóngshēng de qīngchūn

Thanh xuân như cỏ dại mạnh mẽ sinh trưởng

倒也过得安稳

dào yěguò dé ānwěn

Nhưng cũng thật an tĩnh

代替你陪着我的是年轮

dàitì nǐ péizhe wǒ de shì nián lún

Niên luân thay chàng ở cạnh ta

数着一圈圈年轮

shùzhe yī quān quān nián lún

Tính một vòng lại một vòng niên luân

我认真将心事都封存

wǒ rènzhēn jiāng xīnshì dōu fēngcún

Ta cẩn thận phong ấn tâm tư

密密麻麻是我的自尊

mìmimámá shì wǒ de zìzūn

Phủ kín cùng với tự tôn của ta

修改一次次离分

xiūgǎi yīcì cì lí fēn

Chắp vá rồi lại phân ly

我承认曾幻想过永恒

wǒ chéngrèn céng huànxiǎngguò yǒnghéng

Ta thừa nhận ta đã từng mộng ước về vĩnh hằng

可惜从没人陪我演这剧本

kěxí cóng méi rén péi wǒ yǎn zhè jùběn

Tiếc thay chàng chưa từng diễn vở kịch này với ta

—————————数着一圈圈年轮

shùzhe yī quān quān nián lún

Tính một vòng lại một vòng niên luân

我认真将心事都封存

wǒ rènzhēn jiāng xīnshì dōu fēngcún

Ta cẩn thận phong ấn tâm tư

密密麻麻是我的自尊

mìmimámá shì wǒ de zìzūn

Phủ kín cùng với tự tôn của ta

修改一次次离分

xiūgǎi yīcì cì lí fēn

Chắp vá rồi lại phân ly

我承认曾幻想过永恒

wǒ chéngrèn céng huànxiǎngguò yǒnghéng

Ta thừa nhận ta đã từng mộng ước về vĩnh hằng

可惜从没人陪我演这剧本

kěxí cóng méi rén péi wǒ yǎn zhè jùběn

Tiếc thay chàng chưa từng diễn vở kịch này với ta

可惜从没人陪我演这剧本

kěxí cóng méi rén péi wǒ yǎn zhè jùběn

Tiếc thay chàng chưa từng diễn vở kịch này với ta.

 

Tự tin thành thạo tiếng Trung với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

Bạn cần Tư Vấn học tiếng Trung?