Tìm hiểu về tuyến tàu điện ngầm dài nhất của Tung Quốc