BẤT NHIỄM 不染 – MAO BẤT DỊCH 毛不易

Lời bài hát BẤT NHIỄM 不染

不愿染是与非怎料事与愿违
bù yuàn rǎn shì yǔ fēi zěn liào shìyǔyuànwéi
Không nguyện nhuốm chuyện thị phi, sao lường được sự đời ngang trái

心中的花枯萎时光它去不回
xīnzhōng de huā kūwěi shíguāng tā qù bù huí
Đóa hoa trong tim đã úa tàn, thời gian một đi không trở lại

但愿洗去浮华掸去一身尘灰
dànyuàn xǐ qù fúhuá dǎn qù yīshēn chén huī
Nguyện gột rửa phù hoa, giũ sạch bụi trần

再与你一壶清酒话一世沉醉
zài yǔ nǐ yī hú qīng jiǔ huà yīshì chénzuì
Cùng người uống cạn bầu rượu, một đời say sưa

不愿染是与非怎料事与愿违
bù yuàn rǎn shì yǔ fēi zěn liào shìyǔyuànwéi
Không nguyện nhuốm chuyện thị phi, sao lường được sự đời ngang trái

心中的花枯萎时光它去不回
xīnzhōng de huā kūwěi shíguāng tā qù bù huí
Đóa hoa trong tim đã úa tàn, thời gian một đi không trở lại

回忆辗转来回痛不过这心扉
huíyì zhǎnzhuǎn láihuí tòng bùguò zhè xīnfēi
Hồi ức liên miên, đau thấu tâm can

愿只愿余生无悔随花香远飞
yuàn zhǐ yuàn yúshēng wú huǐ suí huā xiāng yuǎn fēi
Chỉ mong quãng đời còn lại không hối hận, nương theo hương hoa bay xa

一壶清酒一身尘灰
yī hú qīng jiǔ yīshēn chén huī
Một bình rượu trong, một thân bụi trần

一念来回度余生无悔
yī niàn láihuí dù yúshēng wú huǐ
Ý nghĩ miên man, đời này không hối hận

一场春秋生生灭灭浮华是非
yī chǎng chūnqiū shēng shēng miè miè fúhuá shìfēi
Một độ xuân thu sinh sinh diệt diệt phù phiếm thị phi

待花开之时再醉一回
dāi huā kāi zhī shí zài zuì yī huí
Đợi khi hoa nở ta lại say sưa một hồi

愿这生生的时光不再枯萎待花开之时再醉一回
yuàn zhè shēng shēng de shíguāng bù zài kūwěi dāi huā kāi zhī shí zài zuì yī huí
Nguyện thời gian đời đời kiếp kiếp không tàn úa, đợi khi hoa nở ta lại say sưa một hồi

愿这生生的时光不再枯萎再回首浅尝心酒余味
yuàn zhè shēng shēng de shíguāng bù zài kūwěi zài huíshǒu qiǎncháng xīn jiǔ yúwèi
Nguyện thời gian đời đời kiếp kiếp không tàn úa, quay đầu lần nữa lướt qua dư vị còn đọng lại trong tim

一壶清酒一身尘灰
yī hú qīng jiǔ yīshēn chén huī
Một bình rượu trong, một thân bụi trần

一念来回度余生无悔
yī niàn láihuí dù yúshēng wú huǐ
Ý nghĩ miên man, đời này không hối hận

一场春秋生生灭灭浮华是非
yī chǎng chūnqiū shēng shēng miè miè fúhuá shìfēi
Một độ xuân thu sinh sinh diệt diệt phù phiếm thị phi

待花开之时再醉一回
dāi huā kāi zhī shí zài zuì yī huí
Đợi khi hoa nở ta lại say sưa một hồi

一壶清酒一身尘灰
yī hú qīng jiǔ yīshēn chén huī
Một bình rượu trong, một thân bụi trần

一念来回度余生无悔
yī niàn láihuí dù yúshēng wú huǐ
Ý nghĩ miên man đời này không hối hận

一场回忆生生灭灭了了心扉
yī chǎng huíyì shēng shēng miè miè liǎoliǎo xīnfēi
Một tràng hồi ức sinh sinh diệt diệt sáng tỏ lòng này

再回首浅尝心酒余味
zài huíshǒu qiǎncháng xīn jiǔ yúwèi
Quay đầu lại thoáng thấy lòng còn ướp dư vị rượu thơm

一场回忆生生灭灭了了心扉
yī chǎng huíyì shēng shēng miè miè liǎoliǎo xīnfēi
Một tràng hồi ức sinh sinh diệt diệt sáng tỏ lòng nàng

再回首浅尝心酒余味
zài huíshǒu qiǎncháng xīn jiǔ yúwèi
Quay đầu lần nữa lướt qua dư vị còn đọng trong tim

Tự tin thành thạo tiếng Trung với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

Bạn cần Tư Vấn học tiếng Trung?