Ánh trăng nói hộ lòng anh 月亮代表我的心 – Luân Tang 伦桑

Ánh trăng nói hộ lòng anh 月亮代表我的心 – Luân Tang 伦桑


Lời bài hát ánh trăng nói hộ lòng anh

你问我爱你有多深
Nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn
Người hỏi rằng anh yêu người đậm sâu nhường nào\

我爱你有几分
Wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn
Anh yêu người có được bao phần

我的情也真
Wǒ de qíng yě zhēn
Tình này là thật

我的爱也真
Wǒ de ài yě zhēn
Yêu thương này cũng là thật

月亮代表我的心
Yuè liàng dài biǎo wǒ de xīn
Ánh trăng đã nói hộ lòng anh

你问我爱你有多深,
Nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn
Người hỏi rằng anh yêu người đậm sâu nhường nào

我爱你有几分
Wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn
Anh yêu người liệu được bao phần

我的情不移
Wǒ de qíng bù yí
Tình này của anh chẳng đổi thay

我的爱不变
Wǒ de ài bù biàn
Yêu thương của anh là bất biến

月亮代表我的心
Yuè liàng dài biǎo wǒ de xīn
Ánh trăng đã nói hộ lòng anh

轻轻的一个吻
Qīng qīng de yī gè wěn
Một nụ hôn thật khẽ khàng

已经打动我的心
Yǐ jīng dǎ dòng wǒ de xīn
Đã làm rung động trái tim anh

深深的一段情
Shēn shēn de yī duàn qíng
Mối tình nồng thắm sâu sắc

教我思念到如今
Jiào wǒ sī niàn dào rú jīn
Để đến giờ anh vẫn hoài nhớ mãi

你问我爱你有多深,
Nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn
Người hỏi rằng anh yêu người đậm sâu nhường nào

我爱你有几分
Wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn
Anh yêu người có được bao phần

你去想一想
Nǐ qù xiǎng yī xiǎng
Em hãy nghĩ một chút

你去看一看
Nǐ qù kàn yī kàn
Em hãy nhìn một chút

月亮代表我的心
Yuè liàng dài biǎo wǒ de xīn
Ánh trăng đã nói hộ lòng anh

轻轻的一个吻
Qīng qīng de yī gè wěn
Một nụ hôn thật khẽ khàng

已经打动我的心
Yǐ jīng dǎ dòng wǒ de xīn
Đã làm rung động trái tim anh

深深的一段情
Shēn shēn de yī duàn qíng
Mối tình nồng thắm sâu sắc

教我思念到如今
Jiào wǒ sī niàn dào rú jīn
Để đến giờ anh vẫn hoài nhớ mãi

你问我爱你有多深
Nǐ wèn wǒ ài nǐ yǒu duō shēn
Người hỏi rằng anh yêu người đậm sâu nhường nào

我爱你有几分
Wǒ ài nǐ yǒu jǐ fēn
Anh yêu người có được bao phần

你去想一想
Nǐ qù xiǎng yī xiǎng
Em hãy nghĩ một chút

你去看一看
Nǐ qù kàn yī kàn
Em hãy nhìn một chút

月亮代表我的心
Yuè liàng dài biǎo wǒ de xīn
Ánh trăng đã nói hộ lòng anh

你去想一想
Nǐ qù xiǎng yī xiǎng
Em hãy nghĩ một chút

你去看一看
Nǐ qù kàn yī kàn
Em hãy nhìn một chút

月亮代表我的心
Yuè liàng dài biǎo wǒ de xīn
Ánh trăng đã nói hộ lòng anh

Tự tin thành thạo tiếng Trung với khóa học online. Chỉ từ 399k/khóa.

Bạn cần Tư Vấn học tiếng Trung?